Briggs & Stratton, LLC
Privacy Shield-beleid

Laatst bijgewerkt 20-10-2020


Briggs & Stratton, LLC, B&S International, Inc., Allmand Bros., Inc., en Billy Goat Industries, Inc. (gezamenlijk, het ‘Bedrijf’) voldoen aan de EU-VS. Privacy Shield en Zwitserland-VS. Privacy Shield-kaders zoals uiteengezet door het ministerie van handel uit de VS met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van Persoonsgegevens die zijn overgedragen van de Europese Unie (‘EU’) en Zwitserland naar de Verenigde Staten (de ‘Privacy Shield-beginselen’). Het Bedrijf heeft aan het ministerie van Handel verklaard dat het zich houdt aan de Privacy Shield-beginselen bij het verwerken van Persoonsgegevens over personen die in de EU en Zwitserland wonen, waaronder, maar niet beperkt tot: Gebruikers van de website van het Bedrijf; productgebruikers of consumenten; zakelijke contacten, bijv. contacten bij dealers en distributeurs van producten van Briggs & Stratton; en verkopers. Persoonsgegevens van medewerkers, onafhankelijke contractanten en sollicitanten in de EU en Zwitserland worden overgedragen aan het Bedrijf onder de Standaard Contractclausules van beheerder-tot-beheerder (set II) en vallen niet onder dit Beleid. Voor de doelstellingen van dit Beleid betekent ‘Persoonsgegevens’ alle informatie ontvangen door het Bedrijf uit de EU of Zwitserland, vastgelegd in welke vorm dan ook, die betrekking heeft op een natuurlijke persoon (anders dan een medewerker, onafhankelijke contractant of sollicitant van een in de EU gevestigd of in Zwitserland gevestigde gelieerde onderneming van het Bedrijf) die is geïdentificeerd in of identificeerbaar is op basis van de ontvangen Persoonsgegevens. Meer informatie over de EU-VS Privacy Shield en Zwitserland-VS. Privacy Shield-kaders en de certificering van het Bedrijf voor de Privacy Shield-lijst zijn beschikbaar op www.privacyshield.gov. Indien er een conflict is tussen de voorwaarden in dit Privacy Shield-beleid en de Privacy Shield-beginselen, zijn de Privacy Shield-beginselen leidend.

De verzameling en het gebruik van Persoonsgegevens door het Bedrijf

Het Bedrijf ontvangt Persoonsgegevens over personen in de EU en Zwitserland, waaronder: leveranciers; productgebruikers of consumenten; zakelijke contacten, bijv. contacten bij dealers en distributeurs van producten van Briggs & Stratton; en gebruikers van de Website van het Bedrijf. Het Bedrijf verzamelt Persoonsgegevens van verkopers, waaronder namen en zakelijke contactgegevens voor doelstellingen waaronder het volgen van leveranciers en het betalen voor producten en diensten. Persoonsgegevens die door het Bedrijf worden verzameld van zakelijke contacten, omvatten naam, bedrijfsnaam, functie en zakelijke contactgegevens. Het Bedrijf gebruikt deze Persoonsgegevens voor marketing, reclame, bedrijfsontwikkeling, volgen van cliënten/klanten en analyse van cliënten/klanten. De verzameling en het gebruik van Persoonsgegevens door het Bedrijf van zakelijke contactpersonen die de Power Portal-website van het bedrijf gebruiken, wordt beschreven in het Privacybeleid van de Power Portal. Het bedrijf ontvangt ook de Persoonsgegevens van productgebruikers in de EU en Zwitserland en consumenten van zijn Europese en Zwitserse zakelijke contacten, waaronder naam, adres en producten van het Bedrijf die zijn aangeschaft voor doelstellingen waaronder het volgen van productregistraties en garanties en marketing en advertenties.

Bovendien ontvangt het Bedrijf Persoonsgegevens van gebruikers van de website van het Bedrijf zoals beschreven in het Privacybeleid van de Website en gebruikt het die Persoonsgegevens voor de doelstellingen die in dat beleid zijn beschreven.

De openbaarmaking van Persoonsgegevens door het Bedrijf

Het Bedrijf kan de Persoonsgegevens van personen in de EU en Zwitserland, behoudens schriftelijke toestemming, openbaar maken aan geautoriseerde dienstverleners die diensten verlenen met betrekking tot de doelstellingen waarvoor het Bedrijf die Persoonsgegevens verzamelt. Het Bedrijf slaat bijvoorbeeld zakelijke contactgegevens op in een CRM-database (Customer Relationship Management, CRM) die wordt verstrekt door een geautoriseerde dienstverlener in de Verenigde Staten. Bij gelegenheid, voor doelstellingen met het beheer van productlijnen en andere zakelijke belangen, kunnen gelieerde ondernemingen van Briggs & Stratton buiten de Verenigde Staten, de EU en Zwitserland toegang krijgen tot zakelijk contacten en Persoonsgegevens van gebruikers. Bovendien kan het bedrijf de Persoonsgegevens van websitebezoekers aan andere derde partijen openbaar maken, zoals beschreven in het privacybeleid van de website waarnaar hierboven wordt verwezen. Het bedrijf kan aansprakelijk zijn voor de doorgifte van Persoonsgegevens aan derden.

Het bedrijf kan worden verplicht om Persoonsgegevens openbaar te maken en kan deze openbaar maken in antwoord op wettelijke verzoeken van overheidsinstanties, waaronder met het doel te voldoen aan de nationale veiligheids- of wetshandhavingsvereisten.

Keuzes voor het beperken van het gebruik en de openbaarmaking van Persoonsgegevens

Het Bedrijf biedt de mogelijkheid voor personen om zich af te melden voor: (a) de openbaarmaking van hun Persoonsgegevens aan een derde partij die geen tussenpersoon is; en (b) het gebruik van hun Persoonsgegevens voor doelstellingen die wezenlijk verschillen van de doelstellingen waarvoor de Persoonsgegevens oorspronkelijk zijn verzameld of vervolgens door de persoon zijn geautoriseerd. Het bedrijf zal personen voorzien van duidelijke, opvallende en direct beschikbare mechanismen om hun keuzes met betrekking tot Persoonsgegevens uit te oefenen in het geval dergelijke omstandigheden zich voordoen. Personen die het gebruik of de openbaarmaking van hun Persoonsgegevens willen beperken zoals beschreven in dit Beleid, moeten hun verzoeken indienen.

Recht van de persoon op toegang tot zijn/haar Persoonsgegevens

Op verzoek zal het Bedrijf personen toegang verlenen tot hun Persoonsgegevens. Personen die deze rechten willen uitoefenen, kunnen dit doen door contact met ons op te nemen. Om veiligheidsredenen kan het Bedrijf verificatie van de identiteit van de aanvrager vereisen voordat toegang tot Persoonsgegevens wordt verleend. Bovendien hebben aanvragers toegang tot hun Persoonsgegevens via hun accounts op het carrièreportaal van het Bedrijf.

Meer informatie en wat u moet doen als u een klacht heeft

Personen kunnen contact opnemen met het bedrijf met vragen over het Privacy Shield of de verwerking van hun Persoonsgegevens.

In overeenstemming met de Privacy Shield-beginselen verbindt het Bedrijf zich ertoe klachten over de verzameling of het gebruik van de Persoonsgegevens van personen in de EU en Zwitserland op te lossen. Een dergelijke persoon die een klacht heeft met betrekking tot dit Privacy Shield-beleid, dient de klacht in te dienen. Het bedrijf zal dergelijke klachten onmiddellijk onderzoeken en proberen op te lossen in overeenstemming met dit Beleid en de Privacy Shield-beginselen. Elke persoon die niet tevreden is met de interne oplossing van een klacht, kan herziening zoeken bij BBB EU PRIVACY SHIELD, beheerd door de Council of Better Business Bureaus, een alternatieve aanbieder van geschillenbeslechting in de Verenigde Staten. Indien u niet tijdig wordt geïnformeerd over uw klacht of als uw klacht niet naar tevredenheid wordt behandeld, bezoek dan http://www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers voor meer informatie en om een klacht in te dienen. In bepaalde omstandigheden kan het EU-VS Privacy Shield-kader het recht bieden om zich te beroepen op bindende arbitrage om klachten op te lossen die niet op andere manieren zijn opgelost, zoals beschreven in Bijlage I van de Privacy Shield-beginselen. De Federal Trade Commission heeft jurisdictie over de naleving door het Bedrijf van de EU-VS Privacy Shield en het Zwitserland-VS Privacy Shield-kader.

Ingangsdatum: 30 maart 2018