Polityka dotycząca plików cookie

Ostatnia aktualizacja 25/5/18


W naszej witrynie internetowej używanych jest kilka różnych rodzajów plików cookie. W niniejszej polityce wyjaśniono następujące kwestie:

 • Czym są pliki cookie?
 • Pliki cookie, z których korzystamy i powody, dla których ich używamy
 • Prawo do sprzeciwu wobec stosowania plików cookie

Czym są pliki cookie?

Pliki cookie to niewielkie pliki pobierane na urządzenia podczas wizyty w witrynie internetowej. Następnie, podczas kolejnej wizyty, plik cookie odsyła informacje do witryny, z której pochodzi lub do innej witryny, która jest w stanie go rozpoznać. Pliki cookie są przydatne, ponieważ umożliwiają witrynie internetowej rozpoznawanie urządzenia użytkownika. Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć na stronach: www.allaboutcookies.org oraz www.youronlinechoices.eu.

Pliki cookie służą do wielu różnych zadań, takich jak umożliwianie skutecznego przechodzenia między stronami, zapamiętywanie określonych preferencji i ogólne poprawianie funkcjonalności.

Pliki cookie, z których korzystamy i powody, dla których ich używamy

W naszej witrynie internetowej wykorzystujemy cztery rodzaje plików cookie:

 1. Podstawowe pliki cookie
  Są to pliki cookie, które są niezbędne do prawidłowego działania witryny lub świadczenia usług żądanych przez poszczególnych użytkowników. Przykładowymi podstawowymi plikami cookie, które umożliwiają udostępnianie pewnych funkcji, są pliki cookie zapamiętujące wcześniej wykonywane działania (np. wpisany tekst) w przypadku powrotu na stronę podczas tej samej sesji.
 2. Analityczne pliki cookie
  Zadaniem tych plików cookie jest gromadzenie informacji na temat sposobów korzystania z witryny internetowej przez odwiedzające ją osoby, np. jakie strony najczęściej odwiedzają oraz czy na tych stronach wyświetlają im się komunikaty o błędach. Pliki te nie służą do zbierania informacji umożliwiających identyfikację osób odwiedzających. Za pomocą analitycznych plików cookie zbierane są tylko informacje w formie zagregowanej, które są zatem anonimowe. Są one wykorzystywane wyłącznie do poprawy sposobu działania witryny internetowej.
 3. Funkcjonalne pliki cookie
  Dzięki tym plikom witryna internetowa jest w stanie zapamiętywać opcje wybierane przez użytkowników i zapewniać ulepszone i spersonalizowane funkcje. Przykładowo pliki te umożliwiają zapamiętywanie preferencji językowych określanych przez użytkowników w naszej witrynie internetowej.
 4. Pliki cookie związane z reklamami i ich odbiorcami:
  Pliki tego rodzaju służą do dostarczania reklam o treści odpowiedniej dla danego użytkownika. Na przykład używamy plików cookie, które zapamiętują to, co użytkownik obejrzał na naszej stronie, aby móc wyświetlać mu odpowiednie reklamy produktów, które mogą go zainteresować. Używamy również plików cookie, które informują nas, czy użytkownik widział reklamę i czy wchodził z nią w interakcję, na przykład klikając ją.

Pliki cookie mogą być także klasyfikowane według czasu pozostawania na urządzeniu. Występują dwie szerokie kategorie określające pliki cookie pod względem ich trwałości:

 • Trwałe pliki cookie
  Pliki te pozostają na urządzeniu do momentu ich ręcznego lub automatycznego usunięcia.
 • Sesyjne pliki cookie
  Pliki te pozostają na urządzeniu do momentu zamknięcia przeglądarki, kiedy to następuje ich automatyczne usunięcie.

Używamy zarówno trwałych, jak i sesyjnych plików cookie.

Prosimy pamiętać, że wszystkie pliki cookie, z których korzystamy, są plikami wewnętrznymi, co oznacza, że umieszczamy je samodzielnie. Nie są one umieszczane przez podmioty zewnętrzne.

Gromadzone informacje:

Pliki cookie, z których korzystamy, służą do zbierania kilku typów informacji, w tym informacji dotyczących sposobu, w jaki korzystasz z naszej witryny internetowej, informacji adresowych, które możesz podać w witrynie w celu znalezienia dealera produktów firmy Briggs & Stratton oraz Twojego adresu IP. Adres IP to numer przypisany do Twojego urządzenia, takiego jak laptop lub telefon komórkowy, gdy łączy się ono z Internetem. Urządzenie może posiadać statyczny adres IP, który nigdy się nie zmienia. Adres IP może być również dynamiczny, czyli zmieniać się za każdym razem, gdy urządzenie będzie łączyło się z Internetem.

Miejsce przetwarzania informacji:

Informacje zbierane za pośrednictwem plików cookie, z których korzystamy, są przetwarzane na serwerach znajdujących się w Stanach Zjednoczonych.

Udostępnianie informacji:

Korzystamy z plików cookie dostarczanych przez firmę Adobe Site Catalyst, zewnętrznego dostawcę usług, aby ułatwić sobie zrozumienie specyfiki osób odwiedzających naszą witrynę internetową. Pliki te służą do zbierania danych powiązanych z adresami IP użytkowników. Za ich pomocą możemy zbierać informacje, takie jak długość wizyt użytkowników na stronie, strony odwiedzane przez użytkowników oraz witryny odwiedzane przez użytkowników przed przejściem do naszej witryny. Na podstawie tych informacji firma Adobe Site Catalyst tworzy dla nas raporty dotyczące ruchu w naszej witrynie internetowej oraz interakcji z nią. Dzięki tym informacjom będziemy w stanie zapewniać w przyszłości lepsze wrażenia i narzędzia w naszej witrynie internetowej. Możesz dowiedzieć się więcej o Adobe Site Catalyst, odwiedzając ich stronę internetową.

Oprócz programu realizowanego przez firmę Adobe Site Catalyst, nie udostępniamy informacji, które pozyskujemy za pomocą plików cookie, nikomu innemu.

Prawo do sprzeciwu wobec stosowania plików cookie

Odrzucanie plików cookie w ramach ustawień przeglądarki:

Możliwe jest także odrzucanie plików cookie poprzez określenie odpowiednich ustawień przeglądarki. W menu Pomoc na pasku menu większości przeglądarek można znaleźć informacje o tym, jak uniemożliwić przeglądarce przyjmowanie nowych plików cookie, jak uzyskać powiadomienie o otrzymaniu nowego pliku cookie oraz jak całkowicie wyłączyć pliki cookie. Więcej informacji na temat korzystania z ustawień przeglądarki w celu odrzucenia plików cookie można znaleźć na stronie www.allaboutcookies.org.

Należy pamiętać, że włączenie w ustawieniach przeglądarki funkcji odrzucania plików cookie może spowodować utratę preferencji, które określisz w niniejszej witrynie internetowej oraz uniemożliwić prawidłowe funkcjonowanie tej witryny. Oprócz tego, włączenie w ustawieniach przeglądarki funkcji odrzucania plików cookie może także spowodować, że przeglądarka będzie odrzucała pliki cookie ze wszystkich witryn internetowych, a nie tylko z tej witryny.

Masz pytania?

Postaramy się odpowiedzieć na wszelkie pytania związane z naszą Polityką dotyczącą plików cookie. Oto, jak można się z nami skontaktować:

Online: https://www.ferrismowers.com/eu/pl_pl/support/contact.html

Adres pocztowy: 
Briggs & Stratton, LLC
P.O. Box 702
Milwaukee, WI, 53201

AKTUALNOŚCI WPROWADZONE DO POLITYKI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIE

W przypadku wprowadzenia zmian do naszej Polityki dotyczącej plików cookie opublikujemy je na tej stronie i zaktualizujemy powyższą datę modyfikacji Polityki dotyczącej plików cookie. W przypadku znaczącej zmiany niniejszej Polityki dotyczącej plików cookie, która wpłynie na sposób, w jaki będziemy użytkować i ujawniać Twoje dane osobowe, powiadomimy Cię, publikując wyraźne powiadomienie o takich zmianach przed ich wprowadzeniem i określając datę wejścia tych zmian w życie.