Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja 12/10/20


Briggs & Stratton, LLC („Briggs & Stratton”, „my” lub „nas”) traktuje poważnie prywatność użytkownika. Chcemy, aby użytkownik wiedział, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy, udostępniamy i chronimy jego dane osobowe.

W niniejszej Polityce prywatności znajdują się informacje dotyczące następujących kwestii:

 1. Jakie dane osobowe gromadzimy
 2. Cele, dla których wykorzystujemy te dane
 3. Sposoby, w jakie możemy udostępniać te dane
 4. Jak chronimy Twoje dane
 5. Jak długo przechowujemy Twoje dane
 6. Wybory, jakich możesz dokonać w zakresie swoich danych osobowych
 7. Informacje właściwe dla Twojego regionu

Niniejsza Polityka dotyczy danych osobowych, które gromadzi firma Briggs & Stratton, LLC oraz nasze marki, w tym między innymi Briggs & Stratton, Simplicity, Snapper, Ferris, Vanguard, Allmand, Billy Goat, Murray, Branco i Victa (łącznie „Briggs & Stratton, LLC”).

Dane osobowe zebrane za pośrednictwem Witryny internetowej są przekazywane na serwer zlokalizowany w Stanach Zjednoczonych i utrzymywany przez Briggs & Stratton. Briggs & Stratton będzie korzystać z danych osobowych użytkownika i może przekazywać dane osobowe użytkownika stronom trzecim zlokalizowanym w Stanach Zjednoczonych i krajach trzecich dla celów opisanych w niniejszej Polityce prywatności. Te kraje trzecie mogą mieć standardy ochrony danych, które różnią się od standardów w kraju, w którym mieszka użytkownik. Przekazując swoje dane osobowe do tej Witryny i/lub potwierdzając swoją zgodę w ramach tego procesu, użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie, ujawnienie i przekazanie swoich danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Dane osobowe to informacje, które w rozsądny sposób mogą być wykorzystane do indywidualnej identyfikacji użytkownika, takie jak nazwisko, adres e-mail i numer telefonu.

1. Informacje, które gromadzimy

a. Informacje przekazywane naszej firmie

Gromadzimy informacje, które podajesz w naszej Witrynie. Robimy to na przykład, gdy składasz zamówienie, tworzysz konto, wysyłasz do nas wiadomość e-mail z pytaniem, tworzysz listę życzeń, piszesz opinię lub korzystasz z naszych usług. Podawane przez Ciebie informacje, które gromadzimy, obejmują:

 • Twoje imię i nazwisko
 • Twoje dane logowania do konta
 • Twój adres do korespondencji
 • Twój adres e-mail
 • Twój numer telefonu
 • Twoje zamówienia, numer Twojej karty kredytowej i inne informacje dotyczące płatności
 • Twoje komentarze na blogach i forach zawartych w Witrynie
 • Dane demograficzne i informacje na temat stylu życia, takie jak wiek, zainteresowania oraz preferencje w zakresie produktów
 • Informacje, które podajesz w zakresie korzystania z naszych produktów lub usług.

b. Informacje od stron trzecich

Możemy otrzymywać informacje na Twój temat od podmiotów zewnętrznych, które pomagają nam aktualizować, rozszerzać i analizować nasze rejestry, a także poprawiać funkcjonalność naszej witryny internetowej. Nie wykorzystujemy tych informacji do identyfikacji Twojej osoby, lecz pozwalają one nam sprawdzić niektóre z działań podejmowanych w Internecie, takich jak odwiedziny w witrynach bezpośrednio poprzedzające przejście do Witryny lub łącza dostępne w innych witrynach, które przekierowały Cię do Witryny.

c. Informacje gromadzone za pomocą technologii

Czy korzystamy z plików cookie?

Tak. Pliki cookie to niewielkie pliki przesyłane za pośrednictwem witryny lub przez obsługującego ją dostawcę usług na dysk twardy Twojego komputera z wykorzystaniem przeglądarki internetowej (pod warunkiem wyrażenia na to zgody), dzięki którym systemy witryny lub dostawcy usług są w stanie rozpoznawać Twoją przeglądarkę oraz pobierać i zapamiętywać pewne informacje.

Wykorzystujemy pliki cookie, aby było nam łatwiej zapamiętywać i przetwarzać pozycje, które dodajesz do koszyka, zrozumieć i zapisywać Twoje preferencje na potrzeby przyszłych wizyt w naszej Witrynie oraz tworzyć dane zagregowane dotyczące ruchu w Witrynie i interakcji z nią, abyśmy mogli w przyszłości zapewniać lepsze wrażenia i narzędzia w naszej Witrynie. Możemy kontaktować się z zewnętrznymi dostawcami usług celem korzystania z ich pomocy w lepszym zrozumieniu specyfiki osób odwiedzających naszą Witrynę. Dostawcy ci mogą korzystać z informacji zbieranych w naszym imieniu tylko w celu zapewniania nam pomocy w zakresie prowadzenia i ulepszania naszej działalności.

W zależności od swoich upodobań, możesz włączyć na swoim komputerze opcję powiadamiania o przesyłaniu plików cookie lub wyłączyć wszystkie pliki cookie, odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę. Podobnie jak w przypadku większości witryn internetowych, wyłączenie plików cookie może spowodować niewłaściwe działanie pewnych usług. Zamówienia można jednak również składać drogą telefoniczną lub poprzez kontakt z obsługą klienta.

Nie zezwalamy podmiotom zewnętrznym na zbieranie informacji pozwalających na identyfikację osób, za pomocą których moglibyśmy zidentyfikować Ciebie lub działania podejmowane przez Ciebie w miarę upływu czasu w tej witrynie bądź różnych witrynach, poprzez korzystanie z plików cookie lub innych środków.

Więcej informacji o tym, jak używamy plików cookie, można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie.

Pliki dziennika

Wykorzystywane w niniejszej Witrynie adresy protokołów internetowych („IP”) służą do analizowania trendów, zarządzania Witryną, śledzenia ruchów użytkowników i zbierania obszernych danych demograficznych w celu ich łącznego wykorzystywania. Dostawca usług internetowych ("ISP") zwykle przypisuje losowy adres IP w momencie nawiązywania połączenia. W przypadku użytkowników korzystających z modemów do lokalnej sieci komputerowej ("LAN"), DSL lub modemów kablowych, do określonego komputera może zostać przypisany na stałe statyczny adres IP. Możemy rejestrować adresy IP osób odwiedzających Witrynę. Podczas gdy adres IP może ujawnić dostawcę usług internetowych lub obszar geograficzny, nie możemy określić Twojej tożsamości wyłącznie na podstawie Twojego adresu IP. Możemy jednak łączyć adresy IP z danymi osobowymi podanymi przez użytkownika za pośrednictwem Witryny.

d. Informacje, które dostarczasz stronie trzeciej

Witryna zawiera linki i wtyczki (takie jak przyciski serwisu Twitter) do stron lub aplikacji obsługiwanych przez strony trzecie („witryny stron trzecich”). Briggs & Stratton nie kontroluje żadnych stron internetowych stron trzecich i nie ponosi odpowiedzialności za informacje, które mogą one gromadzić. Praktyki gromadzenia informacji w witrynach internetowych stron trzecich są regulowane przez odpowiednie polityki prywatności. Wejście na stronę strony trzeciej jest Twoim wyborem. Zalecamy zapoznanie się z odpowiednią polityką prywatności, jeśli się na to zdecydujesz. Niemniej dążymy do ochrony integralności naszej Witryny i chętnie przyjmujemy wszelkie informacje zwrotne dotyczące wspomnianych witryn internetowych stron trzecich.

2. Cele, dla których wykorzystujemy zbierane przez nas dane

Informacje, które gromadzimy, są nam potrzebne do obsługi naszych klientów i poprawy funkcjonalności naszej Witryny. Niektóre przykłady obejmują:

 • Realizacja zamówień i udzielanie odpowiedzi na zapytania dotyczące produktów, usług lub informacji
 • Śledzenie i potwierdzanie zamówień internetowych
 • Poprawa poziomu obsługi klienta
 • Marketing i reklama produktów i usług
 • Prowadzenie badań i analiz
 • Zakładanie kont użytkowników w naszej firmie i zarządzanie nimi
 • Przekazywanie informacji na temat wydarzeń specjalnych, konkursów, promocji i ankiet
 • Rozpoznawanie użytkowników w naszej Witrynie i dostosowywanie komunikatów oraz ofert do użytkowników na podstawie ich elektronicznych interakcji z nami
 • Ułatwianie interakcji z firmą Briggs & Stratton oraz innymi podmiotami (np. umożliwianie wysyłania łączy do znajomych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub publikowania łączy na Facebooku)
 • Ciągła ocena i usprawnianie wrażeń, jakie zapewniamy użytkownikom w Internecie

Ankiety i konkursy

Co pewien czas w naszej Witrynie pojawiają się prośby o przekazanie informacji przez użytkowników w ramach ankiet lub konkursów. Udział w takich ankietach i konkursach jest zupełnie dobrowolny, a zatem możesz wybrać, czy chcesz ujawnić przedmiotowe informacje. Do informacji tych zalicza się dane kontaktowe (takie jak imię i nazwisko oraz adres do wysyłki) oraz dane demograficzne (takie jak kod pocztowy lub wiek). Dane kontaktowe będą wykorzystywane do powiadamiania zwycięzców i wręczania nagród. Informacje przekazane w ankietach będą wykorzystywane do monitorowania i poprawiania funkcjonalności tej Witryny.

Uzupełnianie informacji

Aby ulepszyć możliwość dostosowywania niniejszej Witryny do indywidualnych preferencji, możemy łączyć informacje na temat zwyczajów zakupowych użytkowników z podobnymi informacjami pochodzącymi od naszych partnerów handlowych, tworząc w ten sposób spersonalizowane profile użytkowników. Gdy użytkownik dokona zakupu u naszych partnerów handlowych, firmy te zbiorą informacje na temat takiej transakcji i przekażą je nam, abyśmy mogli dostosować Witrynę do preferencji naszych użytkowników.

3. Jak udostępniamy gromadzone przez nas informacje

Nie sprzedajemy, nie wypożyczamy ani nie handlujemy Twoimi danymi osobowymi z podmiotami zewnętrznymi. Poniżej przedstawiono kilka sposobów udostępniania przez nas danych osobowych użytkowników:

 • Spółki Briggs & Stratton: Firma Briggs & Stratton lub jej podmioty zależne bądź stowarzyszone są właścicielami odpowiednich marek, w tym m.in. Snapper, Simplicity, Brute, Murray oraz Victa. W związku z tym, w przypadku przekazania jakichkolwiek informacji w witrynach internetowych, które stanowią własność firmy Briggs & Stratton lub jej podmiotów zależnych bądź stowarzyszonych albo są przez nie obsługiwane, informacje te będą mogły być łączone lub udostępniane wśród aktualnych bądź przyszłych podmiotów firmy Briggs & Stratton, w tym jej podmiotów zależnych bądź stowarzyszonych.
 • Usługodawcy zewnętrzni: Możemy także udostępniać informacje dotyczące Twojej osoby zewnętrznym dostawcom usług, którzy zawarli z firmą Briggs & Stratton lub jej podmiotami zależnymi bądź stowarzyszonymi umowę w sprawie udzielania nam pomocy w zakresie świadczenia usług na Twoją rzecz. Do takich zewnętrznych dostawców usług zalicza się na przykład podmioty przetwarzające płatności kartą kredytową, zajmujące się marketingiem e-mailowym, dostawców usług analityki witryn internetowych oraz dostawców usług komunikacyjnych (czat).
 • Partnerzy: Możemy także udostępniać informacje dotyczące Twojej osoby podmiotom zewnętrznym, zajmującym się sprzedażą produktów lub usług, które uznamy za mogące Cię ewentualnie zainteresować, np. niezależnym dealerom naszych produktów i usług oraz partnerom sprzedażowym, oferującym podobne produkty i usługi, takie jak sprzęt ogrodniczy lub materiały eksploatacyjne.
 • Wymagane ujawnienia: Czasami możemy mieć obowiązek udostępnienia danych osobowych w odpowiedzi na nakaz sądowy, wezwanie sądowe, wniosek złożony w ramach dochodzenia na drodze cywilnej, inny proces prawny lub w związku z innymi wymogami prawnymi.
 • Zgodność z prawem i ochrona prawna: Możemy ujawnić dane konta i inne dane osobowe, gdy uznamy to za konieczne do zapewnienia zgodności z przepisami prawa lub ochrony praw, własności bądź bezpieczeństwa firmy Briggs and Stratton, jej podmiotów zależnych bądź stowarzyszonych, naszych użytkowników lub innych osób. Obejmuje to wymianę informacji z innymi firmami i organizacjami w ramach ochrony przed oszustwami i zmniejszania ryzyka kredytowego.
 • Transakcje korporacyjne: Zastrzegamy sobie prawo do ujawniania i przekazywania danych użytkowników, w tym danych osobowych:
  • Do późniejszego właściciela, współwłaściciela lub operatora Witryny lub nowej wersji bazy danych.
  • W związku z połączeniem korporacyjnym, konsolidacją, sprzedażą zasadniczo wszystkich naszych udziałów członkowskich i/lub aktywów lub innymi zmianami korporacyjnymi, w tym na rzecz potencjalnych nabywców.

Fora publiczne

Nasza Witryna oferuje blogi dostępne dla wszystkich użytkowników oraz fora prowadzone przez społeczności. Należy mieć świadomość, że informacje przekazywane w tych miejscach mogą być czytane, zbierane i wykorzystywane przez inne osoby, które uzyskają do nich dostęp. Co więcej, aktywność na blogu lub forum społecznościom za pośrednictwem Witryny podlega Warunkom użytkowania.

Ochrona prywatności dzieci w Internecie

Nie gromadzimy informacji dotyczących osób w wieku poniżej 13 lat. Nasza Witryna oraz nasze produkty i usługi są przeznaczone dla osób w wieku przynajmniej 13 lat. Jeżeli masz mniej niż 13 lat, nie możesz korzystać z tej Witryny. Jeżeli dany kraj ustala wyższy wiek dla ochrony prywatności nieletnich w Internecie, nie będziemy gromadzić danych od osób niepełnoletnich w tym kraju, które nie osiągnęły minimalnego wymaganego wieku.

4. Jak chronimy gromadzone przez nas informacje

Chronimy Twoje dane osobowe. Podczas przesyłania danych osobowych pomiędzy Tobą a naszą witryną, korzystamy z oprogramowania Secure Sockets Layer (SSL), które szyfruje podawane przez Ciebie informacje. Podczas procesu składania zamówienia ujawniamy tylko cztery ostatnie cyfry numeru Twojej karty kredytowej na potrzeby potwierdzenia zamówienia. Cały numer tej karty jest oczywiście przekazywany podczas przetwarzania zamówienia odpowiedniej firmie obsługującej tę kartę, ale nie przechowujemy danych Twojej karty kredytowej na swoich serwerach.

Wszystkie informacje dotyczące naszych użytkowników są traktowane w naszych biurach jako informacje zastrzeżone. Dostęp do informacji umożliwiających identyfikację osób jest udzielany tylko tym pracownikom, który potrzebują tych informacji do wykonywania konkretnych zadań (na przykład przedstawicielom ds. obsługi klienta). Wszyscy pracownicy, którzy mają dostęp do danych osobowych, otrzymują aktualne informacje na temat stosowanych przez nas praktyk w zakresie zapewniania bezpieczeństwa i ochrony prywatności. Po wprowadzeniu nowej polityki pracownicy ci otrzymują powiadomienie i/lub przypomnienie o tym, jak ważna jest dla nas prywatność i co mogą robić, aby jeszcze bardziej chronić informacje dotyczące naszych klientów. Wreszcie, serwery, na których przechowujemy informacje pozwalające na identyfikację osób, znajdują się w bezpiecznym miejscu o ograniczonym dostępie.

Należy pamiętać, że pomimo naszych rozsądnych starań, żadne środki bezpieczeństwa nie są nigdy doskonałe ani nie do obejścia, więc nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Twoich danych osobowych.

5. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe

Będziemy przechowywali Twoje dane przez okres aktywności Twojego konta lub przez czas, w jakim będą one potrzebne do świadczenia usług, przestrzegania zobowiązań ciężących na nas w związku z obowiązującymi przepisami prawa, rozwiązywania sporów i realizacji naszych umów.

6. Wybory, jakich możesz dokonać w zakresie swoich danych osobowych

Możesz podjąć następujące czynności:

 • Zrezygnować z otrzymywania wiadomości e-mail o charakterze marketingowym lub promocyjnym, klikając łącze do strony anulowania subskrypcji zamieszczone w wiadomości e-mail.
 • Aktualizować, usuwać i poprawiać dane osobowe na swoim koncie lub kontaktując się z nami. Będziemy aktualizować, usuwać i poprawiać dane osobowe użytkownika zgodnie z wymogami obowiązującego prawa.

7. Informacje właściwe dla Twojego regionu

W przypadku stanu Kalifornia należy zapoznać się z poniższymi informacjami.

Zgodność z ustawą dotyczącą ochrony prywatności w Internecie (Online Privacy Protection Act) obowiązującą w Kalifornii/Prawa w zakresie ochrony prywatności, które przysługują Ci w Kalifornii

Mieszkańcy Kalifornii, korzystający z niniejszej Witryny, mogą poprosić o pewne informacje dotyczące ujawniania przez nas danych osobowych użytkowników podmiotom zewnętrznym w związku z prowadzoną przez nie działalnością w zakresie marketingu bezpośredniego. Prośbę taką można złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej, wysyłając odpowiednio pismo na adres:
Briggs & Stratton, LLC
P.O. Box 702
Milwaukee, WI, 53201

Możliwość ustawienia opcji „Nie śledź mnie” w przeglądarce

Witryna gromadzi dane umożliwiające identyfikację osób, dotyczące działań podejmowanych przez Ciebie w miarę upływu czasu w Internecie oraz w zewnętrznych witrynach internetowych lub w ramach usług elektronicznych.

Obsługujemy opcję Nie śledź mnie (Do Not Track, DNT) dostępną w ramach przeglądarek. DNT jest preferencją, który można ustawić w przeglądarce, informując w ten sposób odwiedzane witryny internetowe, w tym niniejszą Witrynę, że osoba, która je odwiedza, nie chce wchodzić na witryny zbierające informacje, które umożliwiają identyfikację osób.

W przypadku lokalizacji poza granicami Stanów Zjednoczonych należy zapoznać się z poniższymi informacjami.

Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem Witryny są pobierane na serwer prowadzony przez Briggs & Stratton. Briggs & Stratton ma siedzibę pod adresem 12301 W. Wirth Street, Wauwatosa, Wisconsin 53222 w Stanach Zjednoczonych. Briggs & Stratton może wykorzystywać dane osobowe użytkownika do celów opisanych w sekcji powyżej zatytułowanej „Cele, dla których wykorzystujemy Twoje dane osobowe” i ujawniać je stronom trzecim zgodnie z opisem w sekcji powyżej zatytułowanej „Jak udostępniamy gromadzone przez nas informacje”.

Briggs & Stratton zastosuje się do wniosków o skorzystanie z indywidualnych praw do danych zgodnie z obowiązującym prawem. Możesz skontaktować się z nami, aby poprosić o skorzystanie z prawa związanego z danymi osobowymi.

W przypadku Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zapoznać się z poniższymi informacjami.

Osoby fizyczne z Europejskiego Obszaru Gospodarczego („osoby fizyczne z UE”) nie są zobowiązane ustawowo lub umownie do przekazywania jakichkolwiek danych osobowych do Witryny. Briggs & Stratton nie będzie wykorzystywać danych osobowych osób fizycznych z UE przekazanych za pośrednictwem Witryny do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Briggs & Stratton przekazuje dane osobowe zgromadzone za pośrednictwem Witryny do Stanów Zjednoczonych. Briggs & Stratton jest w trakcie uzyskiwania certyfikatu Privacy Shield Framework (UE-USA) i Privacy Shield Framework (Szwajcaria-USA) dla transferu danych do Stanów Zjednoczonych. Aby uzyskać więcej informacji, możesz przeczytać naszą Politykę ochrony prywatności.

Briggs & Stratton przetwarza dane osobowe użytkownika za jego zgodą i w uzasadnionym interesie, w tym w następujących przypadkach:

 • Wewnętrzna administracja strony internetowej i związane z nią funkcje
 • Bezpieczeństwo sieci i informacji
 • Zapobieganie nadużyciom finansowym
 • Zgłaszanie podejrzeń o popełnieniu przestępstwa
 • Zapewnianie zgodności z prawem lub w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa Briggs & Stratton, naszych użytkowników lub innych osób

Należy pamiętać, że Briggs & Stratton nie sprzedaje produktów ani usług za pośrednictwem Witryny osobom znajdującym się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W związku z tym Witryna nie gromadzi zamówień, numerów kart kredytowych i innych informacji dotyczących płatności od użytkowników w UE.

Osoby fizyczne z UE mają prawo dostępu do swoich danych osobowych zgromadzonych za pośrednictwem Witryny oraz do żądania od Briggs & Stratton aktualizacji, korekty lub usunięcia swoich danych osobowych z Witryny zgodnie z obowiązującym prawem. Osoby fizyczne z UE mają również prawo sprzeciwić się przetwarzaniu ich danych osobowych przez Briggs & Stratton lub je ograniczyć.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego lub uzasadnionych interesów:

Osoby fizyczne z UE mają prawo sprzeciwić się przetwarzaniu ich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego Briggs & Stratton lub w celu realizacji uzasadnionych interesów.

Osoby fizyczne w UE mają również prawo do przenoszenia swoich danych osobowych. Z zastrzeżeniem pewnych ograniczeń, prawo do przenoszenia danych pozwala osobom z UE na uzyskanie od Briggs & Stratton cyfrowej kopii danych osobowych lub zwrócenie się do Briggs & Stratton o przesłanie osobie trzeciej cyfrowej kopii danych osobowych, które przekazały do Witryny. Prawo osób fizycznych z UE do dostępu do swoich danych osobowych obejmuje prawo do otrzymania kopii całości lub części swoich danych osobowych będących w posiadaniu Briggs & Stratton, o ile przekazanie przez Briggs & Stratton tych danych osobowych nie wpłynie negatywnie na prawa i wolności innych osób.

Osoby fizyczne z UE mogą korzystać z tych praw, kontaktując się z nami. Briggs & Stratton odpowie na takie prośby zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych. Osoby fizyczne w UE mają również prawo do złożenia skargi do właściwego organu ochrony danych, jeżeli uważają, że ich dane osobowe były przetwarzane z naruszeniem obowiązujących przepisów o ochronie danych.

Osoby fizyczne z UE mogą w każdej chwili skorzystać z powyższych danych kontaktowych w celu cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, jeżeli Briggs & Stratton wymaga ich zgody jako podstawy prawnej do przetwarzania ich danych osobowych. Wszelkie wycofania będą miały zastosowanie wyłącznie ze skutkiem od momentu skorzystania z prawa do wycofania, a Briggs & Stratton będzie nadal zachowywał informacje, które osoby z UE przekazały przed wycofaniem swojej zgody, tak długo, jak będzie to dozwolone lub wymagane przez obowiązujące prawo.

W przypadku Australii poniżej przedstawiono informacje dotyczące danego regionu.

Transgraniczne ujawnianie danych osobowych

Briggs & Stratton przekazuje dane osobowe zebrane za pośrednictwem Witryny lub Aplikacji do Stanów Zjednoczonych.

Briggs & Stratton podejmie komercyjnie uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że żaden odbiorca poza Australią nie naruszy australijskich zasad ochrony prywatności (innych niż australijska zasada ochrony prywatności nr 1), zawartych w ustawie o ochronie prywatności z 1988 roku, w odniesieniu do danych osobowych.

Marketing bezpośredni

Użytkownik może poprosić o nieotrzymywanie bezpośrednich informacji marketingowych od Briggs & Stratton. Może to zrobić, klikając link „wypisz się” w jednej z naszych promocyjnych wiadomości e-mail lub kontaktując się z nami.

Kontakt i skargi

Użytkownik może uzyskać dostęp do danych osobowych, które Briggs & Stratton posiada na jego temat, zgodnie z prawem australijskim. Nie będziemy pobierać od użytkowników opłat za prośbę o dostęp, ale możemy odzyskać od użytkowników uzasadnione koszty związane z zapewnieniem dostępu do tych informacji.

Briggs & Stratton stara się zapewnić, że dane osobowe, które posiadamy na temat użytkownika, są dokładne, kompletne, aktualne, istotne i nie wprowadzają w błąd. Jeżeli użytkownik uważa, że dane osobowe przechowywane przez Briggs & Stratton nie są dokładne, kompletne lub aktualne albo wprowadzają w błąd, może poprosić o ich skorygowanie.

Jeśli jest jakiś powód, dla którego nie możemy udostępnić lub poprawić danych, podamy powody odmowy.

Jeśli użytkownik ma skargę dotyczącą prywatności w Briggs & Stratton, może ją złożyć do nas, kontaktując się z nami lub korzystając z naszego adresu lub danych kontaktowych podanych poniżej. Proszę jasno opisać swoje obawy i podać dane preferowanej formy kontaktu. Będziemy starali się reagować tak szybko, jak tylko będziemy mogli. Jeśli użytkownik nie jest zadowolony z naszej odpowiedzi, może również skontaktować się z odpowiednim organem regulacyjnym, takim jak australijski komisarz ds. danych osobowych. Na dzień sporządzenia niniejszej Polityki prywatności dane kontaktowe są następujące:

Biuro australijskiego komisarza ds. danych osobowych
Poczta: GPO Box 5218
Sydney NSW 2001
Telefon: 1300 363 992
Email: enquiries@oaic.gov.au
Online: https://www.oaic.gov.au/individuals/how-do-i-make-a-privacy-complaint

Masz pytania?

Postaramy się odpowiedzieć na wszelkie pytania związane z naszą Polityką prywatności. Oto, jak można się z nami skontaktować:

Online: https://www.ferrismowers.com/eu/pl_pl/support/contact.html

Adres pocztowy:
Briggs & Stratton, LLC
12301 W. Wirth Street
Wauwatosa, WI, 53222

ZMIANY WPROWADZANE DO POLITYKI PRYWATNOŚCI

W przypadku wprowadzenia zmian do naszej Polityki prywatności opublikujemy je na tej stronie i zaktualizujemy powyższą datę modyfikacji Polityki prywatności. W przypadku znaczącej zmiany niniejszej Polityki prywatności, która wpłynie na sposób, w jaki będziemy użytkować i ujawniać Twoje dane osobowe, powiadomimy Cię, publikując wyraźne powiadomienie o takich zmianach przed ich wprowadzeniem i określając datę wejścia tych zmian w życie.

Ogólnofirmowe:149844599.7 052740.1000
PROJEKT 2/24/18