Warunki i zasady

Ostatnia aktualizacja 12/10/2020


Witamy na stronie internetowej Briggs & Stratton spółki Briggs & Stratton, LLC („Briggs & Stratton” lub „Spółka”). Poniższy regulamin (wraz z wszelkimi dokumentami, o których w nich mowa) ma zastosowanie do korzystania z usług Briggs & Stratton, Simplicity, Snapper, Ferris, Vanguard, Allmand, Billy Goat, Murray, Branco i Victa, w tym wszelkich treści, funkcji i usług oferowanych na tych stronach lub za ich pośrednictwem (zwanych łącznie „Witryną”), zarówno jako gość, jak i zarejestrowany użytkownik. Uzyskując dostęp do niniejszej Witryny, użytkownik oświadcza Briggs & Stratton, że ma ukończone 18 lat (lub inny wiek pełnoletności w jurysdykcji, w której mieszka) oraz że ma prawo, upoważnienie i zdolność do wyrażenia zgody na niniejszy Regulamin i jest pełnoletni.

Prosimy o uważne przeczytanie Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Witryny. NINIEJSZY REGULAMIN ZAWIERA WYŁĄCZENIA GWARANCJI, OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI I POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ARBITRAŻU, W TYM ZGODĘ NA ROZWIĄZYWANIE SPORÓW WYNIKAJĄCYCH Z KORZYSTANIA ZE STRONY NA DRODZE WIĄŻĄCEGO ARBITRAŻU NA ZASADACH INDYWIDUALNYCH. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZĄ SEKCJĄ DOTYCZĄCĄ ARBITRAŻU, PONIEWAŻ ZRZEKAJĄ SIĘ PAŃSTWO PEWNYCH PRAW, TAKICH JAK PRAWO DO SĄDU Z ŁAWĄ PRZYSIĘGŁYCH I PRAWO DO WNIESIENIA POZWU ZBIOROWEGO.

Korzystając z Witryny, użytkownik akceptuje i zgadza się przestrzegać niniejszego Regulaminu oraz naszej Polityki ochrony prywatności, włączonej przez odniesienie, niezależnie od tego, czy je przeczytał. Jeśli użytkownik nie chce wyrazić zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu lub Polityki ochrony prywatności, musi opuścić Witrynę.

SPIS TREŚCI

 1. Własność intelektualna
 2. Dokładność i wygląd informacji o witrynie
 3. Wymagania dotyczące użytkownika
 4. Wiadomości e-mail
 5. Wiadomości SMS
 6. Instrukcje obsługi
 7. Dane osobowe; konta użytkowników.
 8. Wyłączenia dotyczące gwarancji
 9. Ograniczenie odpowiedzialności
 10. Udział użytkowników i zgłoszenia
 11. Skargi dotyczące praw autorskich i przedstawiciel ds. praw autorskich
 12. Linki do witryn internetowych stron trzecich
 13. Linki do witryny internetowej Briggs & Stratton
 14. Kwestie międzynarodowe i eksportowe
 15. Błędy, kompletność i zmiany
 16. Stwierdzenia dotyczące przyszłości
 17. Prawo właściwe
 18. Wzajemne porozumienie o arbitrażu
 19. Zabezpieczenie
 20. Prawo do wycofania dostępu
 21. Postanowienia ogólne
 22. Opis, ceny i dostępność produktów
 23. Zamówienia produktów; potwierdzenia; odrzucenia lub anulacje
 24. Cena, podatki i opłaty spedycyjne
 25. Metody płatności
 26. Wysyłka
 27. Opóźnienia w wysyłce
 28. Gwarancje na produkty
 29. Zwroty i refundacje
 30. Zgodność z przepisami prawa
 31. Kontakty
 32. Promocje
 33. Powiadomienie dla mieszkańców Kalifornii
 34. Informacja prawna dla mieszkańców New Jersey
 35. Modyfikacje

1. Własność intelektualna

Należy przyjąć, że wszystkie elementy graficzne oraz tekstowe zamieszczone w Witrynie są chronione prawami autorskimi, chyba że oświadczono inaczej, oraz że żadne materiały w Witrynie nie mogą być wykorzystywane w sposób inny niż dopuszcza to niniejszy Regulamin. Witryna i wszelkie niezbędne oprogramowanie wykorzystywane w związku z Witryną, zbieranie, kompilacja, montaż i układ wszystkich obrazów, „wygląd i odczucie”, fotografie, grafiki, dzieła sztuki, teksty i inne informacje i materiały znajdujące się w Witrynie, wszelkie Znaki (zdefiniowane poniżej) i inne związane z nimi prawa własności intelektualnej oraz wszelkie informacje i dane gromadzone za pośrednictwem Witryny są własnością firmy Briggs & Stratton lub jej spółek zależnych, dostawców lub partnerów albo są przez nie licencjonowane i zawierają informacje zastrzeżone, które są chronione na całym świecie wszelkimi obowiązującymi przepisami dotyczącymi własności intelektualnej.

Briggs & Stratton udziela użytkownikowi ograniczonej licencji na osobiste korzystanie z Witryny. Ta licencja nie obejmuje: (a) jakiejkolwiek odsprzedaży lub zastosowania komercyjnego wykorzystania Witryny; (b) gromadzenia i wykorzystywania jakichkolwiek wykazów lub opisów produktów; (c) korzystania z Witryny w formach pochodnych; lub (d) korzystania z wszelkich metod eksploracji danych, robotów lub podobnych metod gromadzenia i ekstrakcji danych zawartych w Witrynie. Jakiekolwiek nieautoryzowane korzystanie z Witryny spowoduje wygaśnięcie zezwolenia lub licencji udzielonej w niniejszym Regulaminie i może naruszać prawa autorskie, prawa dotyczące znaków towarowych (w tym znamion handlowych) oraz przepisów i ustaw dotyczących komunikacji. Wszystkie osoby naruszające prawo będą ścigane w najszerszym zakresie przewidzianym przez prawo.

Nazwa Spółki, termin Briggs & Stratton, logo Spółki i wszystkie powiązane nazwy, logo, nazwy produktów i usług, projekty i slogany, zarejestrowane lub niezarejestrowane (łącznie „Znaki”) są znakami towarowymi Spółki lub jej podmiotów zależnych, stowarzyszonych lub licencjodawców. Użytkownikowi nie wolno używać ani wyświetlać takich Znaków bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki. Wszystkie inne nazwy, marki i znaki towarowe są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i są znakami towarowymi ich właścicieli.

2. Dokładność i wygląd informacji o Witrynie

Dołożono należytej staranności, aby zapewnić, że wszystkie informacje i materiały na stronie są prawdziwe i poprawne. Informacje i materiały zawarte w Witrynie mają charakter wyłącznie edukacyjny i informacyjny. Witryna może nieumyślnie zawierać niedokładne informacje, czy to ze względu na wiek informacji, błąd lub pominięcie. Dane techniczne produktów i kolory na stronie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Briggs & Stratton nie udziela żadnych gwarancji co do rzetelności, dokładności, terminowości, użyteczności ani kompletności takich informacji lub materiałów.

Staramy się wyświetlać kolory lub produkty w Witrynie w dokładny sposób. Pokazane kolory mają jedynie charakter orientacyjny i mogą różnić się od rzeczywistego koloru produktu ze względu na różnice na ekranach komputerów. Jednakże, ponieważ wyświetlacz monitora może zmieniać wyświetlane kolory, nie możemy zagwarantować, że monitor dokładnie odwzorowuje rzeczywisty kolor produktów.

3. Wymagania dotyczące użytkownika

Użytkownik będzie korzystał z Witryny wyłącznie w celu uzyskania informacji o produktach lub usługach Spółki, komunikowania się ze Spółką w zakresie jej produktów lub usług, zakupu produktów lub usług od Spółki oraz w innych celach, do których Witryna jest przeznaczona. Użytkownik NIE będzie korzystał z Witryny w jakimkolwiek z poniższych celów:

 • Naruszenie niniejszego Regulaminu lub praw autorskich, znaków towarowych, tajemnic handlowych, prywatności lub innych praw stron trzecich;
 • Korzystanie z Witryny w jakimkolwiek celu lub w jakikolwiek sposób, który narusza prawo lokalne, stanowe, krajowe lub międzynarodowe;
 • Przesyłanie, publikowanie, wysyłanie pocztą elektroniczną, hakowanie lub w inny sposób wysyłanie lub przesyłanie do Witryny jakichkolwiek materiałów, które są obraźliwe lub zawierają wirusy komputerowe lub inne kody komputerowe, pliki lub programy mające na celu przerwanie, zniszczenie lub ograniczenie funkcjonalności jakiegokolwiek oprogramowania komputerowego, sprzętu, lub zawartości Witryny związanej z Witryną;
 • „Wyodrębnianie danych”, „umieszczanie w ramce” lub „tworzenie replik” jakichkolwiek części Witryny bez pisemnej zgody ze strony Spółki;
 • Korzystanie z Witryny w celu wykorzystywania, szkodzenia lub próby wykorzystywania lub szkodzenia w jakikolwiek sposób osobom nieletnim poprzez narażanie ich na kontakt z nieodpowiednimi treściami, proszenie o podanie danych osobowych lub przy użyciu innych sposobów;
 • Publikowanie, zamieszczanie, przesyłanie, dystrybuowanie lub rozpowszechnianie wszelkich bluźnierczych, oszczerczych, fałszywych, wprowadzających w błąd, oszukańczych, zawierających groźby, obscenicznych lub niezgodnych z prawem tematów, nazw, materiałów lub informacji, lub wszelkich materiałów, informacji lub treści, które wiążą się ze sprzedażą podrobionych lub skradzionych przedmiotów;
 • Reklamowanie lub oferowanie sprzedaży jakichkolwiek towarów lub usług w jakimkolwiek celu handlowym lub zabieganie o zatrudnienie lub pracę na zlecenie;
 • Nagabywanie, reklamowanie lub kontaktowanie się w jakiejkolwiek formie z użytkownikami w celu zatrudnienia, zawierania umów lub sprzedaży produktów lub usług za pośrednictwem Witryny bez wyraźnej pisemnej zgody z naszej strony;
 • Wielokrotne zamieszczanie tych samych uwag („spamowanie”); lub
 • Korzystanie z witryny w inny sposób, który według uznania firmy jest szkodliwy dla firmy, osób trzecich lub w inny sposób budzący zastrzeżenia.

4. Wiadomości e-mail

Briggs & Stratton może wysyłać użytkownikowi potwierdzenia i inne wiadomości e-mail dotyczące transakcji związane z Witryną. Briggs & Stratton może również wysyłać do użytkownika wiadomości e-mail dotyczące produktów lub usług, które naszym zdaniem mogą go zainteresować („Marketingowe wiadomości e-mail”). Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji marketingowych wiadomości e-mail, klikając przycisk rezygnacji z subskrypcji w wiadomościach e-mail od Briggs & Stratton.

5. Wiadomości SMS

Briggs i Stratton będzie wysyłać użytkownikowi wiadomości SMS tylko wtedy, gdy zdecyduje się on na skorzystanie z usługi powiadomień SMS firmy Briggs & Stratton zawierających informacje o produktach i usługach firmy Briggs & Stratton. Aby potwierdzić rejestrację, wyślemy do użytkownika wiadomość. Użytkownik otrzyma 1 wiadomość na każde żądanie. Wyślij wiadomość o treści DOŁĄCZ na numer 33433, aby otrzymywać powiadomienia SMS dotyczące wsparcia w zakresie produktów, ofert rabatowych i nowości. Wyślij wiadomość o treści „POMOC”, aby uzyskać pomoc. Wyślij wiadomość o treści „STOP”, aby anulować. Po wysłaniu wiadomości „STOP” do Briggs & Stratton wyślemy do użytkownika wiadomość zwrotną, aby potwierdzić, że został wypisany z usługi. Po tym czasie użytkownik nie będzie już otrzymywać od nas wiadomości. Jeśli użytkownik chce dołączyć ponownie do usługi, może po prostu zarejestrować się jak za pierwszym razem, a my zaczniemy ponownie wysyłać do niego wiadomości.

Podając swój numer telefonu, decydując się na usługę wiadomości tekstowych lub wysyłając wiadomość tekstową z krótkim kodem kod Briggs & Stratton, użytkownik oświadcza i gwarantuje, że podany lub użyty przez niego numer telefonu jest jego numerem telefonu oraz że jest danym klientem na tym koncie telefonicznym.

W odniesieniu do wszelkich wiadomości wysyłanych przez nas do użytkowników i przez użytkowników do nas mogą mieć zastosowanie opłaty za wiadomości i dane. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących planu wiadomości tekstowych lub planu transferu danych najlepiej skontaktować się z operatorem.

Wszelkie pytania dotyczące usług świadczonych za pomocą tego krótkiego kodu należy kierować pod numer 1-800-444-7774. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących prywatności należy przeczytać naszą politykę ochrony prywatności.

Operatorzy uczestniczący w programie mogą obejmować: Bell Mobility, Microcell Connecxions/Fido, Telus Mobility, Rogers Cantel Inc, Sasktel Mobility, Aliant Telecom, Northern Telephone, MTS, Virgin Mobile Canada, Telebec, Virgin Mobile Canada, Telebec, Videotron, Mobilicity (Dave Wireless), Public Mobile, Wind Canada, EastLink, Lynx Mobility.

6. Instrukcje obsługi

Instrukcje dla operatora dostępne w tej Witrynie są udostępniane wyłącznie dla wygody użytkownika. Użytkownik nie jest upoważniony do pobierania instrukcji z wyjątkiem użytku osobistego w związku z posiadanym lub eksploatowanym przez niego sprzętem lub silnikami. Użytkownik jest odpowiedzialny za wprowadzenie właściwego numeru modelu wyposażenia lub modelu i typu silnika w celu uzyskania właściwej instrukcji obsługi. Briggs & Stratton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z użycia nieprawidłowej instrukcji dla operatora uzyskanej z Witryny, lub wynikające z zaniedbań lub zaniechań użytkownika podczas korzystania z takiej instrukcji dla operatora.

7. Dane osobowe; konta użytkowników.

 1. Gromadzenie danych osobowych użytkowników. Niektóre z materiałów dostępnych w Witrynie mogą wymagać wcześniejszej rejestracji w celu uzyskania dostępu. Jeśli użytkownik zdecyduje się na dostęp do takich materiałów, musi się zarejestrować. Możemy odmówić przyznania użytkownikowi, a użytkownik może nie używać nazwy użytkownika, adresu e-mail lub nazwy wyświetlanej w następujących przypadkach: (i) dane są już wykorzystywane przez kogoś innego; (ii) dane mogą być interpretowane jako podszywanie się pod inną osobę; (iii) dane naruszają własność intelektualną lub inne prawa jakiejkolwiek osoby; (iv) dane są obraźliwe lub (v) Spółka odrzuca dane z jakiegokolwiek innego powodu według własnego uznania. Po zakończeniu rejestracji u nas użytkownik będzie musiał podać niektóre dane osobowe. Użytkownik zgadza się, że takie dane osobowe będą prawdziwe, dokładne i kompletne oraz że będzie je aktualizował niezwłocznie po ich zmianie. W przypadku podania nieprawdziwych lub niedokładnych, nieaktualnych lub niekompletnych danych osobowych lub w przypadku podejrzenia, że dane te są nieprawdziwe lub niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, możemy, według własnego uznania, zawiesić lub pozbawić użytkownika prawa dostępu do wszelkich materiałów, do których wymagana jest rejestracja. Wszelkie podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z warunkami Polityki ochrony prywatności.
 2. Konto, hasło i bezpieczeństwo. Użytkownik jest jedynym uprawnionym użytkownikiem swojego konta. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności każdej nazwy użytkownika, hasła i konta udostępnionych przez niego lub przez nas w celu uzyskania dostępu do Witryny. Użytkownik jest wyłącznie i w pełni odpowiedzialny za wszystkie działania, które mają miejsce przy użyciu jego hasła lub konta. Briggs & Stratton nie ma kontroli nad korzystaniem z konta przez użytkownika lub osoby trzecie i wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z takiego nieautoryzowanego korzystania. Jeśli użytkownik podejrzewa, że jakakolwiek nieupoważniona osoba może używać jego hasła lub konta lub podejrzewa inne naruszenie bezpieczeństwa, musi natychmiast skontaktować się z nami. Żadne z postanowień tej sekcji nie ma wpływu na prawa Briggs & Stratton do ograniczenia lub zakończenia korzystania z Witryny, zgodnie z postanowieniami w sekcji 20.
 3. Dowód tożsamości. Klient dostarczy nam taki dowód tożsamości, jakiego możemy od czasu do czasu zażądać z rozsądnych powodów.
 4. Dostęp do Internetu. Użytkownik jest odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich usług dostępu do Internetu, danych mobilnych lub wszelkich innych urządzeń lub usług niezbędnych do uzyskania dostępu do Witryny lub korzystania z materiałów na własny koszt.

8. Wyłączenia dotyczące gwarancji

NINIEJSZA WITRYNA JEST UDOSTĘPNIANA „TAK, JAK JEST”, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU PRAWNEGO LUB NIENARUSZANIA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. BRIGGS & STRATTON OKRESOWO AKTUALIZUJE INFORMACJE W WITRYNIE, ALE NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI ANI ZAPEWNIEŃ CO DO DOKŁADNOŚCI TYCH INFORMACJI I NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BŁĘDY LUB POMINIĘCIA W INFORMACJACH W WITRYNIE. BRIGGS & STRATTON NIE GWARANTUJE, ŻE WITRYNA JEST WOLNA OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW. UŻYTKOWNIK JEST ODPOWIEDZIALNY ZA WDROŻENIE ODPOWIEDNICH PROCEDUR I PUNKTÓW KONTROLNYCH W CELU SPEŁNIENIA SZCZEGÓLNYCH WYMAGAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ANTYWIRUSOWEJ I OCHRONY DANYCH ORAZ ZA UTRZYMANIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH W STOSUNKU DO NASZEJ WITRYNY W CELU ODTWORZENIA WSZELKICH UTRACONYCH DANYCH.

BRIGGS & STRATTON NIE GWARANTUJE, ŻE KORZYSTANIE Z TEJ WITRYNY BĘDZIE NIEPRZERWANE, BEZPIECZNE LUB WOLNE OD BŁĘDÓW.

9. Ograniczenie odpowiedzialności

W ŻADNYM WYPADKU FIRMA BRIGGS & STRATTON, JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE, NASTĘPCY LUB CESJONARIUSZE, JEJ DOSTAWCY, DYSTRYBUTORZY LUB DEALERZY ANI INNE STRONY TRZECIE WYMIENIONE W NINIEJSZEJ WITRYNIE ANI ŻADEN Z ICH KIEROWNIKÓW, PRACOWNIKÓW, AGENTÓW, MOCODAWCÓW LUB INNYCH PRZEDSTAWICIELI NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY (W TYM BEZ OGRANICZEŃ ZA SZKODY PRZYPADKOWE, POŚREDNIE, WYNIKOWE, SPECJALNE LUB KARNE ORAZ TE WYNIKAJĄCE Z UTRACONYCH ZYSKÓW, UTRACONYCH DANYCH, UTRACONYCH PRZYCHODÓW LUB PRZERW W DZIAŁALNOŚCI) WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA, NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA LUB WYNIKÓW KORZYSTANIA Z NINIEJSZEJ WITRYNY, WSZELKICH WITRYN STRON TRZECICH, DO KTÓRYCH PROWADZĄ ODNOŚNIKI W NINIEJSZEJ WITRYNIE, BĄDŹ MATERIAŁÓW LUB INFORMACJI ZAWARTYCH W TAKIEJ WITRYNIE, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY OPIERAJĄ SIĘ ONE NA GWARANCJI, UMOWIE, CZYNIE NIEDOZWOLONYM LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ TEORII PRAWNEJ I NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY FIRMA BRIGGS & STRATTON JEST POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

W PRZYPADKU ZAISTNIENIA KONIECZNOŚCI NAPRAWY, KONSERWACJI LUB MODYFIKACJI SPRZĘTU BĄDŹ DANYCH W WYNIKU UŻYTKOWANIA WITRYNY, KOSZTY TAKICH CZYNNOŚCI PONIESIE UŻYTKOWNIK. FIRMA BRIGGS & STRATTON ZRZEKA SIĘ WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA W ZWIĄZKU Z INFORMACJAMI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ W WITRYNIE.

KORZYSTAJĄC Z WITRYNY, UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI OKREŚLONE W NINIEJSZYM REGULAMINIE SĄ UZASADNIONE. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE UWAŻA, ŻE SĄ ONE UZASADNIONE, NIE WOLNO MU KORZYSTAĆ Z TEJ WITRYNY.

 

JEŚLI OBOWIĄZUJĄCE W NIEKTÓRYCH JURYSDYKCJACH PRAWO NIE DOPUSZCZA WYŁĄCZENIA LUB OGRANICZENIA GWARANCJI W PRZYPADKU POWSTANIA SZKÓD PRZYPADKOWYCH LUB WTÓRNYCH, WÓWCZAS WYŁĄCZENIA OKREŚLONE W NINIEJSZYM REGULAMINIE NIE SĄ OBOWIĄZUJĄCE. W TAKICH JURYSDYKCJACH ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPÓŁKI JEST OGRANICZONA W NAJWIĘKSZYM STOPNIU DOZWOLONYM PRZEZ TO OBOWIĄZUJĄCE PRAWO.

10. Udział użytkowników i zgłoszenia

Niniejsza Witryna może zawierać aktywne forum, na którym użytkownik może zamieszczać treści („Treści użytkownika”). Treści użytkownika nie są w żaden sposób zatwierdzane przez firmę Briggs & Stratton. Firma Briggs & Stratton w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za Treści użytkownika. Firma Briggs & Stratton zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia Treści użytkownika lub Komentarzy użytkownika z jakiegokolwiek powodu w dowolnym czasie.

Użytkownicy nie powinni wysyłać żadnych poufnych lub zastrzeżonych informacji lub materiałów do firmy Briggs & Stratton za pośrednictwem tej Witryny. Materiały przesyłane do Witryny lub publikowane w Witrynie będą traktowane jako niepoufne i niezastrzeżone, i mogą być udostępniane publicznie. Firma Briggs & Stratton nie ma obowiązku udzielania odpowiedzi na komunikację i Treści użytkownika.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje Treści, a firma Briggs & Stratton jest jedynie pasywnym przewodem służącym do dystrybucji i publikacji jego Treści online. Użytkownik niniejszym oświadcza i gwarantuje, że Treści użytkownika: (a) będą przez cały czas zgodne z niniejszym Regulaminem, w tym m.in. z sekcji 3 (Wymagania dotyczące użytkownika) powyżej; oraz (b) nie będą stanowić dla nas zobowiązania ani powodować utraty (w całości lub w części) usług świadczonych przez klientów, partnerów lub dostawców firmy Briggs & Stratton.

Użytkownik niniejszym udziela nam niewyłącznego, ogólnoświatowego, wieczystego, nieodwołalnego, nieodpłatnego, podlegającego sublicencjonowaniu (poprzez wiele poziomów) prawa do wykorzystywania, hostowania, przechowywania, reprodukowania, modyfikowania, tworzenia dzieł pochodnych, komunikowania się, publikowania, publicznego wykonywania, publicznego prezentowania i rozpowszechniania wszystkich Treści użytkownika, w tym między innymi wszystkich obrazów, filmów, zdjęć, utworów muzycznych, dźwięku i tekstu zawartego w takich ogłoszeniach we wszystkich mediach, w tym, bez ograniczeń, w mediach społecznościowych, publikacjach drukowanych, prezentacjach, materiałach promocyjnych lub na stronach internetowych, w związku z naszą działalnością i/lub jako jej część, w tym w związku ze wszystkimi reklamami i/lub w każdej reklamie na całym świecie, według własnego uznania firmy Briggs & Stratton, bez dalszej zgody lub płatności. Firma Briggs & Stratton ma wszelkie prawa, tytuły i udziały w jakichkolwiek rezultatach i przychodach z takiego wykorzystania Treści użytkownika. Firma Briggs & Stratton ma prawo przenieść wyżej wymienione prawa do korzystania z Treści użytkownika na jakąkolwiek stronę trzecią, w tym, między innymi, na którąkolwiek ze swoich spółek zależnych lub stowarzyszonych. Briggs & Stratton może zmieniać, dostosowywać lub edytować Treści użytkownika oraz wszelkie inne materiały utworzone zgodnie z niniejszym Regulaminem, a także wprowadzać je na rynek i wykorzystywać w całości według własnego uznania firmy Briggs & Stratton. Firma Briggs & Stratton nie jest zobowiązana do korzystania z Treści użytkownika ani do korzystania z jakichkolwiek praw przyznanych na mocy niniejszego Regulaminu.

Briggs & Stratton nie przyjmuje ani nie bierze pod uwagę żadnych niezamówionych pomysłów ani materiałów dotyczących produktów lub usług, ani też ulepszeń naszych produktów lub usług. Dlatego też nie należy wysyłać do firmy Briggs & Stratton (nawet w ramach Treści użytkownika), w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, takich niezamówionych pomysłów lub materiałów dotyczących produktów lub ulepszeń naszych produktów lub usług. Firma Briggs & Stratton nie ponosi żadnej odpowiedzialności za odbieranie takich niezamówionych pomysłów lub materiałów.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że firma Briggs & Stratton może pracować nad takim samym lub podobnym pomysłem lub koncepcją w odniesieniu do wszelkich pomysłów, wyrazów pomysłów lub innych materiałów nadesłanych przez użytkownika w ramach Treści użytkownika, że firma Briggs & Stratton może już znać taki pomysł lub koncepcję z innych źródeł, lub że firma Briggs & Stratton może po prostu chcieć rozwijać ten (lub podobny pomysł) samodzielnie, a także może podjąć/będzie podejmować inne działania. Nie zamieszczaj w tej Witrynie Treści, które Twoim zdaniem zawierają Twoje prawa własności intelektualnej.

11. Skargi dotyczące praw autorskich i przedstawiciel ds. praw autorskich

Jeśli użytkownik uważa, że zamieszczone w Witrynie informacje naruszają jego prawa autorskie lub inne prawa, powinien złożyć pisemną skargę do firmy Briggs & Stratton, która spełnia poniższe wymagania, i dostarczyć ją do wyznaczonego przez nas przedstawiciela w celu otrzymania powiadomienia o zgłoszonym naruszeniu:

Pocztą: Briggs & Stratton, LLC Attn: IP Counsel PO Box 702 Wauwatosa, WI 53202-0702

Wszelkie pisemne powiadomienia dotyczące jakichkolwiek działań oszczerczych lub naruszających prawo, niezależnie od tego, czy dotyczą one praw autorskich, patentów, znaków towarowych lub innych praw własności, muszą zawierać następujące informacje: (a) fizyczny lub elektroniczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu (1) właściciela wyłącznego prawa, które zostało rzekomo naruszone lub (2) osoby zniesławionej; (b) identyfikację dzieła chronionego prawem autorskim, który został rzekomo naruszony, lub, jeżeli wiele dzieł chronionych prawem autorskim na jednej stronie internetowej jest objętych jednym zgłoszeniem, reprezentatywną listę takich dzieł na tej stronie; podobnie, w przypadku materiałów, które są zniesławiające lub naruszają patenty, znaki towarowe lub inne prawa własności stron trzecich, prosimy o przesłanie listy takich materiałów; (c) identyfikację materiału, który został uznany za naruszający, za przedmiot działań naruszających lub który został uznany za zniesławiający i który ma zostać usunięty lub do którego dostęp ma zostać zablokowany, oraz informacje wystarczające do zlokalizowania materiału; (d) informacje wystarczające do skontaktowania się z użytkownikiem, takie jak adres, numer telefonu i/lub adres poczty elektronicznej; (e) oświadczenie, że użytkownik jest w dobrej wierze przekonany, że wykorzystanie materiału w sposób, którego dotyczy skarga, nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich lub innych praw własności, jego agenta lub obowiązujące przepisy; (f) oświadczenie, że informacje zawarte w zgłoszeniu są dokładne i, pod karą krzywoprzysięstwa, że użytkownik jest upoważniony do działania w imieniu właściciela praw autorskich; oraz (g) fizyczny lub elektroniczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela praw własności intelektualnej, które są rzekomo naruszane lub osoby, która została rzekomo zniesławiona. Więcej informacji na temat informacji wymaganych do prawidłowego zgłoszenia znajduje się w punkcie 17 U.S.C. 512(c) (3). Należy mieć świadomość, że zgodnie z ustawą, osoby składające fałszywe oświadczenia dotyczące naruszenia praw autorskich mogą być odpowiedzialne za szkody poniesione w wyniku usunięcia lub zablokowania materiałów, koszty sądowe i honoraria prawników.

Firma Briggs & Stratton będzie odpowiadać na takie pisemne powiadomienia według własnego uznania.

12. Linki do witryn internetowych stron trzecich

Dla wygody użytkownika Witryna może zawierać linki (takie jak hiperłącza) do witryn lub aplikacji będących własnością stron trzecich, obsługiwanych lub kontrolowanych przez te strony (łącznie zwane dalej „stronami trzecimi”) oraz wtyczki do nich. Jednak firma Briggs & Stratton nie składa żadnych oświadczeń dotyczących tych witryn stron trzecich. Jakiekolwiek linki lub wtyczki do witryny stron trzecich nie oznaczają, że firma Briggs & Stratton jest powiązana lub podłączona do witryny stron trzecich. Firma Briggs & Stratton nie udziela żadnych gwarancji w odniesieniu do treści lub działalności witryn stron trzecich. UZYSKUJESZ DOSTĘP DO WITRYN INNYCH FIRM NA WŁASNE RYZYKO. FIRMA BRIGGS & STRATTON WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI WYNIKAJĄCEJ Z DOSTĘPU, UŻYTKOWANIA I/LUB PRZEGLĄDANIA WITRYN INTERNETOWYCH STRON TRZECICH, A UŻYTKOWNIK NINIEJSZYM WYRAŻA ZGODĘ NA ZWOLNIENIE BRIGGS & STRATTON Z WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI, KTÓRA MOŻE WYNIKAĆ Z UŻYTKOWANIA WITRYN OSÓB TRZECICH.

13. Linki do witryny internetowej Briggs & Stratton

Użytkownik może tworzyć linki do Witryny FIRMY Briggs & Stratton, pod warunkiem, że robi to zgodnie z poniższymi WYMAGANIAMI:

 • Witryna, z której prowadzi link, nie może tworzyć środowiska przeglądarki ani tablicy ogłoszeń, ani też używać innych technik, które w jakikolwiek sposób zmieniają wygląd tej Witryny.
 • Witryna, z której prowadzi link, nie może błędnie przedstawiać związku firmy Briggs & Stratton z tą witryną.
 • Witryna, z której prowadzi link, nie może sugerować, że firma Briggs & Stratton popiera tę witrynę ani produkty lub usługi tej witryny.
 • Witryna, z której prowadzi link, nie może używać bez zgody żadnego logo ani znaku firmy Briggs & Stratton.
 • Witryna, z której prowadzi link, nie może przedstawiać fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji o firmie Briggs & Stratton.
 • Witryna, z której prowadzi link, nie może zawierać materiałów niezgodnych z prawem, obraźliwych, obelżywych, pornograficznych lub obscenicznych.

Jako warunek zamieszczenia linku do niniejszej Witryny użytkownik wyraża zgodę na to, że firma Briggs & Stratton może w każdej chwili wypowiedzieć pozwolenie na zamieszczenie linku do niniejszej Witryny. Użytkownik wyraża również zgodę na natychmiastowe usunięcie wszystkich linków do tej Witryny, jeśli zostanie o to poproszony.

14. Kwestie międzynarodowe i eksportowe

Ta Witryna jest zarządzana przez firmę Briggs & Stratton (Milwaukee, Wisconsin, USA). Firma Briggs & Stratton nie gwarantuje, że materiały i informacje zamieszczone w Witrynie są stosowane lub dostępne poza terenem Stanów Zjednoczonych oraz że użytkowanie materiałów i informacji na terenie innego kraju nie jest zabronione.

Użytkownik nie może używać, eksportować ani ponownie eksportować materiałów zamieszczonych w Witrynie bądź ich kopii lub adaptacji w sposób niezgodny ze stosownym prawem lub przepisami, włączając w to, na zasadzie przykładu, a nie ograniczenia, prawo eksportowe Stanów Zjednoczonych oraz inne przepisy. Osoby odwiedzające Witrynę z kraju innego niż Stany Zjednoczone są odpowiedzialne za postępowanie w zgodności z prawem krajowym i lokalnym.

15. Błędy, kompletność i zmiany

Ta strona może zawierać błędy lub nieścisłości i może nie być kompletna lub aktualna. Firma Briggs & Stratton może w każdej chwili i bez uprzedniego powiadomienia naprawić błędy lub zaktualizować Witrynę, jednak firma Briggs & Stratton nie jest zobowiązana do aktualizacji Witryny ani do poprawiania błędów. Briggs & Stratton może zawiesić lub przerwać działanie Witryny albo zmodyfikować lub usunąć materiały z Witryny w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia.

16. Stwierdzenia dotyczące przyszłości

Niniejsza Witryna może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, które mogą być oparte na założeniach dotyczących działalności, perspektyw lub przyszłych wyników firmy Briggs & Stratton. Te stwierdzenia dotyczące przyszłości są obarczone ryzykiem i niepewnością, a niektóre czynniki mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki będą się istotnie różnić od tych stwierdzeń. Czynniki te są omawiane w aktach firmy Briggs & Stratton w Komisji Papierów Wartościowych.

17. Prawo właściwe

Z wyjątkiem Umowy arbitrażowej w sekcji 17, która podlega Federalnej Ustawie o Arbitrażu, niniejszy Regulamin podlega prawu Stanu Wisconsin, USA, bez wprowadzania w życie jakichkolwiek zasad prawa kolizyjnego.

18. Wzajemne porozumienie o arbitrażu

 1. Roszczenia objęte umową. UŻYTKOWNIK I BRIGGS & STRATTON WZAJEMNIE ZGADZAJĄ SIĘ, ŻE WSZYSTKIE ROSZCZENIA LUB SPORY, PRZESZŁE, OBECNE LUB PRZYSZŁE, KTÓRE UŻYTKOWNIK MOŻE MIEĆ PRZECIWKO FIRMIE BRIGGS & STRATTON LUB KTÓRE FIRMA BRIGGS & STRATTON MOŻE MIEĆ PRZECIWKO UŻYTKOWNIKOWI, W TYM WSZELKIE ROSZCZENIA LUB SPORY WYNIKAJĄCE Z LUB ZWIĄZANE Z NINIEJSZYM REGULAMINEM LUB NARUSZENIEM NINIEJSZEGO REGULAMINU, POZA SZCZEGÓŁOWO WYŁĄCZONYMI PONIŻEJ, POWINNY BYĆ ROZWIĄZYWANE PRZEZ ARBITRA NA DRODZE ARBITRAŻU, A NIE PRZEZ SĘDZIEGO ANI ŁAWĘ PRZYSIĘGŁYCH ANI NA DRODZE INNEGO POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO („Umowa arbitrażowa”). Jednakże jedynymi roszczeniami i sporami podlegającymi arbitrażowi są te, które w przypadku braku niniejszej Umowy arbitrażowej mogłyby zostać rozwiązane zgodnie z obowiązującym prawem.
 2. Organ upoważniony. Arbiter, a nie sąd federalny, stanowy czy lokalny, ma wyłączne kompetencje do rozstrzygania wszelkich sporów dotyczących interpretacji, stosowania, wykonalności lub tworzenia Umowy arbitrażowej. Powyższe stwierdzenie nie ma zastosowania do zrzeczenia się praw do powództwa grupowego, o którym mowa w sekcji 17(e) poniżej. Niezależnie od innych postanowień niniejszego Regulaminu i/lub zasad i procedur Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego („AAA”), wszelkie spory związane z interpretacją, zastosowaniem, wykonalnością lub utworzeniem zrzeczenia się praw do powództwa grupowego mogą być rozstrzygane wyłącznie przez sąd, a nie przez arbitra.
 3. Prawo właściwe. Niniejsza Umowa arbitrażowa oraz niniejszy sekcji 17 regulowane są przez Federalną Ustawę o Arbitrażu (9 U.S.C. § 1 i następne) („FAA”).
 4. Wyłączone roszczenia i spory. Użytkownik i firma Briggs & Stratton zgadzają się, że następujące roszczenia lub spory są wyłączone z niniejszej Umowy arbitrażowej i nie są nią objęte: (1) wszelkie roszczenia lub spory mające na celu wyegzekwowanie lub ochronę bądź dotyczące ważności praw własności intelektualnej użytkownika lub firmy Briggs & Stratton; (2) indywidualne roszczenia zgłoszone w sądzie ds. drobnych roszczeń; (3) wszelkie roszczenia, które nie mogą być przedmiotem arbitrażu na podstawie obowiązującego prawa federalnego; oraz (4) wszelkie roszczenia o wydanie nakazu zaprzestania naruszeń. Dodatkowo, nic w niniejszej Umowie arbitrażowej nie stoi na przeszkodzie, aby zgłosić lub złożyć roszczenie lub oskarżenie w agencji rządowej. ZRZECZENIE SIĘ PRAWA DO BYCIA STRONĄ SKARŻĄCĄ LUB CZŁONKIEM GRUPY W POWÓDZTWIE ZBIOROWYM. Strony zgadzają się wnosić wszelkie roszczenia lub spory w postępowaniu arbitrażowym wyłącznie na zasadzie indywidualnej, a nie w formie powództwa grupowego lub zbiorowego. Ponadto nie będzie istniało prawo ani upoważnienie do wnoszenia jakichkolwiek roszczeń lub sporów, bycia wysłuchanym lub poddanym arbitrażowi w formie powództwa grupowego lub zbiorowego („Zrzeczenie się praw do powództwa grupowego”).
 5. Zasady/standardy postępowania. Arbitraż będzie prowadzony przed pojedynczym arbitrem zgodnie z zasadami arbitrażu handlowego („Zasady AAA”) stowarzyszenia AAA oraz, w stosownych przypadkach, dodatkowymi procedurami AAA dotyczącymi sporów konsumenckich („Zasady konsumenckie AAA”), które są dostępne na stronie internetowej stowarzyszenia AAA (www.adr.org).
  • Strona, która chce dokonać arbitrażu w odniesieniu do roszczenia lub sporu objętego niniejszą Umową arbitrażową, musi wszcząć postępowanie arbitrażowe nie później niż z upływem terminu przedawnienia, który właściwe prawo przewiduje dla danego roszczenia. Arbiter stosuje przepisy o przedawnieniu, które miałyby zastosowanie, gdyby roszczenie lub spór zostały wniesione do sądu. Arbiter może przyznać dowolny środek prawny, do którego strona ma prawo zgodnie z obowiązującymi przepisami i niniejszym Regulaminem, ale środki te są ograniczone do tych, które byłyby dostępne dla strony w jej indywidualnym zakresie. Nie przepadną żadne środki zaradcze, które w przeciwnym razie byłyby dostępne zgodnie z obowiązującym prawem. Arbiter stosuje materialne prawo federalne, stanowe lub lokalne, właściwe dla wysuwanych roszczeń. Arbiter nie jest uprawniony do stosowania innego prawa materialnego. Strony mają prawo do dokonania odpowiedniego ujawnienia cywilnego oraz przedstawienia świadków i dowodów potrzebnych do przedstawienia swoich spraw i obrony, a o wszelkich sporach w tym zakresie decyduje arbiter. Postępowanie arbitrażowe odbywa się w mieście lub hrabstwie, w którym mieszka użytkownik, chyba że każda ze stron postanowi inaczej. Sąd właściwy ma prawo wydać orzeczenie na podstawie decyzji/postanowienia arbitra.
  • Opłaty za zarządzanie postępowaniem arbitrażowym oraz część wynagrodzenia arbitrażu przypadająca na użytkownika będą podlegały Zasadom AAA (oraz, w stosownych przypadkach, ograniczeniom wynikającym z Zasad konsumenckich AAA). We wszystkich przypadkach, w których będzie to wymagane przez prawo, firma Briggs & Stratton będzie uiszczać opłaty arbitrażu oraz opłatę za zarządzanie postępowaniem arbitrażowym. Jeśli zgodnie z obowiązującym prawem firma Briggs & Stratton nie jest zobowiązana do uiszczenia wszystkich opłat arbitra i/lub arbitrażu, opłaty te zostaną rozdzielone zgodnie z obowiązującym prawem oraz Zasadami AAA i/lub Zasadami konsumenckimi AAA, a wszelkie spory w tym zakresie będą rozstrzygane przez arbitra. Strony są odpowiedzialne za swoje własne honoraria adwokackie, z zastrzeżeniem wszelkich środków zaradczych, do których strona ta może być później uprawniona zgodnie z obowiązującym prawem.

19. Zabezpieczenie

Użytkownik zobowiązuje się bronić, zabezpieczać i chronić firmę Briggs & Stratton, jej podmioty zależne, stowarzyszone, dystrybutorów, dealerów i licencjodawców oraz ich członków zarządu, dyrektorów, pracowników, wykonawców, agentów, licencjodawców i dostawców przed wszelkimi roszczeniami, zobowiązaniami, szkodami, osądami, postanowieniami, stratami, kosztami, wydatkami lub opłatami (w tym uzasadnionymi honorariami prawników) wynikającymi bezpośrednio lub pośrednio z: (a) korzystania lub niemożności korzystania z Witryny; (b) naruszenia przez użytkownika niniejszego Regulaminu; (c) naruszenia przez użytkownika wszelkich obowiązujących przepisów prawa lub regulacji; (d) naruszenia przez użytkownika praw innych osób; lub (e) Treści użytkownika. Firma Briggs & Stratton zastrzega sobie prawo do przejęcia, na własny koszt, wyłącznej obrony i kontroli nad wszelkimi sprawami podlegającymi odszkodowaniu. Użytkownik w żadnym wypadku nie będzie rozstrzygał takich roszczeń lub spraw bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Briggs & Stratton.

20. Prawo do wycofania dostępu

Zastrzegamy sobie prawo do zablokowania, odmowy lub zakończenia dostępu do Witryny lub korzystania z niej bez powiadomienia, w dowolnym momencie i z dowolnego powodu. Możemy podjąć decyzję o zaprzestaniu obsługi Witryny w dowolnym momencie według własnego uznania.

21. Postanowienia ogólne.

Żadna agencja, partnerstwo, spółka joint venture, relacja pracodawca-pracownik ani franczyzodawca-franczyzobiorca nie są zamierzone ani stworzone na mocy niniejszego Regulaminu. Niewyegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek postanowienia (postanowień) niniejszego Regulaminu nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się przez nas jakiegokolwiek postanowienia lub prawa.

Niniejszy Regulamin stanowi całość umowy pomiędzy użytkownikiem i firmą Briggs & Stratton w odniesieniu do jej przedmiotu. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, pozostałe postanowienia zostaną wyegzekwowane w najszerszym możliwym zakresie i pozostaną w pełnej mocy, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to zabronione przez obowiązujące prawo państwowe.

Użytkownik zgadza się, że nie będzie żadnych beneficjentów stron trzecich tego Regulaminu, o ile nie określono inaczej w niniejszym Regulaminie. Wszystkie zawiadomienia dostarczone przez stronę w związku z niniejszym Regulaminem będą uważane za dostarczone w dniu ich otrzymania pocztą elektroniczną, pocztą kurierską, przesyłką kurierską lub pocztą amerykańską, opłaconą z góry, poświadczoną lub zarejestrowaną, z żądanym pokwitowaniem zwrotu, zaadresowaną w następujący sposób: Adresem, na który można wysyłać takie zawiadomienia, jest adres e-mail i/lub adres fizyczny, który użytkownik podał firmie Briggs & Stratton. Adresem firmy Briggs & Stratton dla takich zawiadomień jest Briggs & Stratton, LLC, Attn: General Counsel, Legal Department oraz PO Box 702, Wauwatosa, WI 53202-0702. Podpisy stosowane w niniejszym Regulaminie służą wyłącznie wygodzie i nie mają wpływu na interpretację niniejszego Regulaminu. Niniejszy Regulamin nie może być zmieniany, chyba że w formie pisemnej, podpisanej przez obie strony, lub za pomocą nowego wpisu dokonanego przez firmę Briggs & Stratton, jak opisano poniżej. Niniejszy Regulamin będzie interpretowany tak, jakby został opracowany wspólnie przez strony. Firma Briggs & Stratton nie ponosi wobec użytkownika żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek niepowodzenie lub opóźnienie w wykonywaniu swoich obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, jeśli takie niepowodzenie lub opóźnienie jest spowodowane zdarzeniem lub okolicznością, na które firma Briggs & Stratton nie ma wpływu, w tym, bez ograniczeń, strajkami, lokautami i innymi sporami pracowniczymi, awarią systemów lub dostępu do sieci, powodzią, pożarem, eksplozją, aktami terroryzmu lub wypadkami.

22. Opis, ceny i dostępność produktów

Firma Briggs & Stratton udostępnia w Witrynie oferty, opisy, zdjęcia, funkcje, dane techniczne i ceny dotyczące produktów i usług oferowanych przez nas do sprzedaży („Produkty”). Niektóre wagi, miary i inne opisy Produktów w Witrynie mają charakter przybliżony i podane są wyłącznie dla wygody użytkowników. Zamieszczenie jakichkolwiek Produktów w Witrynie nie oznacza ani nie gwarantuje, że Produkty te będą dostępne w momencie złożenia zamówienia lub będą dostępne po uprzednio podanej cenie.

Wszystkie ceny zamieszczone w tej Witrynie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy cenowe, typograficzne lub inne w jakiejkolwiek ofercie i zastrzegamy sobie prawo do anulowania zamówień wynikających z tych błędów.

Ceny online mogą się różnić od cen w sklepach detalicznych i na poszczególnych Witrynach.

Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy zawsze przeczytać etykiety, ostrzeżenia, instrukcje i inne informacje dostarczone wraz z produktem.

23. Zamówienia produktów; potwierdzenia; odrzucenia lub anulacje

Użytkownik może złożyć zamówienie na Produkt pokazany w naszej Witrynie, korzystając z naszego koszyka zakupów. Po złożeniu zamówienia przy użyciu naszego koszyka, potwierdzimy cenę i dostępność produktu. Jeśli użytkownik korzysta z kodu promocyjnego, musi wpisać ten kod przy kasie w wyznaczonym polu „Kod promocyjny”, aby zrealizować promocję.

Jeśli produkt jest dostępny w momencie składania zamówienia, wyślemy wiadomość e-mail potwierdzającą odbiór zamówienia. Potwierdzenie zamówienia zawiera cenę i informacje o wysyłce.

Otrzymanie od nas potwierdzenia zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Briggs & Stratton zastrzega sobie prawo do przyjęcia lub odrzucenia zamówienia użytkownika po jego otrzymaniu z jakiegokolwiek powodu.

W przypadku odrzucenia lub anulowania zamówienia, postaramy się powiadomić użytkownika o tym fakcie za pomocą adresu e-mail, który podał przy zamówieniu. Zazwyczaj nie obciążamy karty kredytowej/debetowej ani nie obciążamy konta bankowego w przypadku odrzucenia zamówienia. Jeśli jednak płatność została zrealizowana, dokonamy zwrotu pieniędzy, jeśli została ona pobrana z karty lub konta bankowego użytkownika. Poszczególne procedury bankowe będą kontrolować czas, w którym ta kwota zostanie zwrócona na konto użytkownika.

Zastrzegamy sobie prawo, z uprzednim powiadomieniem lub bez niego, do wykonania jednego lub więcej poniższych działań: (i) ograniczenie dostępnej ilości jakiegokolwiek produktu lub zaprzestać jego produkcji; (ii) nałożenie warunków dotyczących honorowania kodu promocyjnego lub innej podobnej promocji; (iii) zabronienie użytkownikowi dokonywania lub realizowania jakichkolwiek lub wszystkich zakupów online; oraz (iv) odmowa dostarczenia jakiegokolwiek produktu do jakiegokolwiek użytkownika.

24. Cena, podatki i opłaty spedycyjne

Potwierdzając zakup pod koniec procesu składania zamówienia, użytkownik wyraża zgodę na przyjęcie i zapłacenie za produkty ceny podanej przy składaniu zamówienia. Użytkownik musi zapłacić za produkty w dolarach amerykańskich przy użyciu jednej z metod płatności podanych w tej Witrynie. Musimy otrzymać płatność przed zaakceptowaniem lub wysyłką zamówienia.

Opublikowane ceny nie zawierają podatków ani opłat za wysyłkę i obsługę. Wszystkie takie podatki i opłaty zostaną dodane do łącznej ceny produktu i zostaną wyszczególnione w koszyku oraz w wiadomości e-mail potwierdzającej zamówienie. Ogólnie użytkownik nie zostanie obciążony kosztem zamówienia, dopóki nie zostanie ono wysłane.

25. Metody płatności

Użytkownik musi zapłacić za produkty oferowane w Witrynie przy użyciu jednej z udostępnionych metod płatności. W ramach wszystkich zakupów przyjmujemy karty Visa, American Express, Mastercard i Discover.

Użytkownik będzie zobowiązany do podania pewnych danych osobowych związanych z zakupem, w tym m.in. imienia i nazwiska, numeru karty kredytowej, daty ważności karty kredytowej, adresu do wystawienia faktury oraz informacji dotyczących wysyłki. Przekazując takie dane osobowe, użytkownik przyznaje nam lub stronie trzeciej gromadzącej te informacje w naszym imieniu prawo do przekazania tych informacji stronom trzecim w celu ułatwienia realizacji transakcji zainicjowanych przez użytkownika lub w jego imieniu. Weryfikacja danych może być wymagana przed potwierdzeniem lub realizacją jakiegokolwiek zakupu.

Użytkownik oświadcza i zapewnia, że: (i) podane przez niego informacje dotyczące płatności są prawdziwe, poprawne i kompletne, (ii) jest należycie upoważniony do korzystania z takiej metody płatności przy zakupie, (iii) bank lub firma obsługująca karty kredytowe użytkownika będzie honorować poniesione przez użytkownika opłaty oraz (iv) użytkownik uiści poniesione przez niego opłaty według zaksięgowanych cen, z uwzględnieniem wszystkich obowiązujących podatków, jeśli takie istnieją.

Jeśli użytkownik poda nieprawdziwe lub niedokładne informacje, oznacza to, że naruszył niniejszy Regulamin, a my możemy anulować jego zamówienie.

Zazwyczaj nie obciążamy karty kredytowej lub debetowej, dopóki nie wyślemy zamówienia lub nie potwierdzimy jego dostępności. Możemy jednak dokonać wstępnej autoryzacji kwoty zamówienia u wystawcy karty kredytowej/debetowej w momencie składania zamówienia, co może mieć wpływ na wysokość dostępnych środków.

Płacąc czekiem, użytkownik upoważnia firmę Briggs & Stratton lub osoby wyznaczone do wykorzystania informacji o czeku w celu dokonania jednorazowego elektronicznego obciążenia konta w instytucji finansowej wskazanej w czeku. To elektroniczne obciążenie będzie dotyczyć kwoty czeku; do tej kwoty nie zostanie dodana żadna dodatkowa kwota. Jeśli nie będziemy w stanie odebrać płatności elektronicznej, wystawimy żądanie przekazu z konta użytkownika. Jeśli użytkownik nie ma wystarczających środków na swoim koncie, opłata w wysokości 25 USD zostanie pobrana elektronicznie z jego konta.

Zapraszamy do kontaktu z naszym działem obsługi klienta, aby dowiedzieć się więcej na temat innych opcji płatności.

26. Wysyłka

Przy składaniu zamówienia zapewniamy alternatywne opcje wysyłki. Będziemy wysyłać produkty wybraną przez użytkownika metodą. Użytkownik odpowiada za opłacenie kosztów wysyłki i obsługi w momencie składania zamówienia.

Prawo własności i ryzyko utraty zamówionych produktów przechodzi na klienta w momencie dostarczenia ich do przewoźnika. Terminy wysyłki i dostawy są tylko szacunkowe i nie mogą być zagwarantowane. Szacunkowy czas dostawy jest określany na podstawie metody wysyłki wybranej przy zakupie produktów oraz miejsca docelowego dla produktów. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia w wysyłce.

Wyślemy produkty użytkownika na adres wskazany przez użytkownika, o ile adres ten będzie kompletny i będzie zgodny z ograniczeniami dotyczącymi wysyłki. Ograniczamy dostawę produktów poza terytorium USA. Jeśli nie będziemy w stanie wysłać produktów, zwrócimy użytkownikowi całą oferowaną kwotę, w tym koszty wysyłki, obsługi, ubezpieczenia i inne.

27. Opóźnienia w wysyłce

 1. Opóźnienie początkowe. Jeśli po otrzymaniu zamówienia dowiemy się, że nie możemy wysłać go w terminie podanym w potwierdzeniu zamówienia lub w ciągu 30 dni od jego otrzymania, poprosimy o zgodę na zmianę daty wysyłki. W takiej prośbie podamy konkretną zmienioną datę wysyłki lub informację, że nie jesteśmy w stanie podać konkretnej zmienionej daty wysyłki. Jeśli użytkownik nie chce czekać, może anulować zamówienie, dzwoniąc do biura obsługi klienta pod bezpłatny numer: 1 (800) 444-7774 lub korzystając z naszej witryny internetowej. Po anulowaniu użytkownik otrzyma pełny i natychmiastowy zwrot pieniędzy. Jeśli użytkownik nie skontaktuje się z nami przed wysłaniem produktu w zmienionym terminie wysyłki, zakładamy, że wyraził zgodę na takie opóźnienie wysyłki.
 2. Drugie opóźnienie. Jeśli nasze opóźnienie nowej określonej daty wysyłki jest dłuższe niż 30 dni od pierwotnej daty dostawy lub nie znamy daty, w której będziemy w stanie wysłać przesyłkę, wyjaśnimy charakter problemu dotyczącego oczekującego zamówienia. Jeśli użytkownik nie chce czekać, może anulować zamówienie i otrzymać natychmiastowy zwrot pieniędzy, dzwoniąc pod nasz bezpłatny numer obsługi klienta lub kontaktując się z nami za pośrednictwem naszej witryny internetowej. Jeśli nie skontaktujemy się z użytkownikiem i nie zrealizujemy wysyłki do 30 dni po pierwotnym terminie dostawy, zamówienie użytkownika zostanie automatycznie anulowane, a jego pieniądze zostaną zwrócone. Jeśli użytkownik nie chce, aby jego zamówienie zostało automatycznie anulowane na 30 dni po pierwotnym przewidywanym terminie dostawy, może poprosić nas o zatrzymanie zamówienia i zrealizowanie go w późniejszym terminie. W przypadku prośby o zatrzymanie zamówienia i jego późniejszą realizację użytkownik ma prawo do anulowania zamówienia w dowolnym momencie przed jego wysłaniem do użytkownika. Użytkownik może skorzystać z bezpłatnego numeru biura obsługi klienta lub naszej witryny internetowej, aby poprosić nas o późniejszą realizację zamówienia lub anulowanie go.
 3. Wydłużone opóźnienia. Jeśli nadal nie będziemy w stanie wysłać produktu w określonym, zmienionym terminie wysyłki podanym w najnowszym powiadomieniu o opóźnieniu, zwrócimy się do użytkownika o zgodę na dalsze opóźnienie i zaproponujemy ponowne powiadomienie o opóźnieniu. W tym powiadomieniu podamy nową, określoną datę wysyłki lub, jeśli nie jest ona znana, oświadczenie, że nie jesteśmy w stanie podać określonej daty wysyłki. Poinformujemy użytkownika, że jeśli zdecyduje się nie czekać, może później zrezygnować ze skutkiem natychmiastowym i uzyskać pełny i szybki zwrot pieniędzy. O ile nie otrzymamy powiadomienia, że użytkownik zgadza się czekać dłużej niż do ostatniej określonej, poprawionej daty wysyłki, a produkt do tego czasu nie zostanie wysłany, zamówienie użytkownika zostanie automatycznie anulowane i nastąpi natychmiastowy zwrot pieniędzy. Zapewnimy środki umożliwiające anulowanie zamówienia poprzez udostępnienie przedpłaconej karty pocztowej z odpowiedzią, bezpłatnego numeru telefonu lub witryny internetowej. Jeśli nie możemy podać nowej, określonej, poprawionej daty wysyłki, poinformujemy użytkownika o przyczynie opóźnienia, a jeśli użytkownik zgodzi się na bezterminowe opóźnienie, może anulować zamówienie w dowolnym momencie do czasu wysyłki. Zwrócimy użytkownikowi pieniądze w ciągu siedmiu dni roboczych od anulowania zamówienia. Użytkownik otrzyma zwrot przy użyciu tej samej metody płatności, która została użyta do dokonania pierwotnego zakupu w Witrynie.
 4. Nieodebranie przesyłki. W mało prawdopodobnym przypadku, w którym zamówienie nigdy nie dotrze do użytkownika, musimy otrzymać powiadomienie o zagubionych przedmiotach za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub telefonu w ciągu sześćdziesięciu (60) dni od otrzymania wiadomości e-mail z potwierdzeniem wysyłki. W takim przypadku zorganizujemy wysyłkę produktu do użytkownika.

28. Gwarancje na produkty

Wszystkie produkty sprzedawane w Witrynie, które są produkowane przez Briggs & Stratton, podlegają gwarancji na produkty Briggs & Stratton.

29. Zwroty i refundacje

Z wyjątkiem produktów oznaczonych w Witrynie jako bezzwrotne lub wykluczonych w inny sposób w gwarancji produktu, przyjmujemy zwroty produktów w celu uzyskania zwrotu ceny zakupu, pomniejszonej o pierwotne koszty wysyłki i obsługi, pod warunkiem, że taki zwrot zostanie dokonany w ciągu trzydziestu dni od daty wysyłki i że produkty te zostaną zwrócone w ich oryginalnym stanie. Aby dokonać zwrotu produktów, należy zadzwonić pod numer 1 (800) 444-7774 lub wysłać wiadomość e-mail do naszego działu zwrotów, aby uzyskać numer autoryzacji zwrotu towaru („RMA”) przed dokonaniem zwrotu produktu. Nie przyjmiemy zwrotu bez numeru RMA. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszystkie koszty wysyłki i obsługi zwracanych przedmiotów. Użytkownik ponosi ryzyko utraty podczas wysyłki zwracanych produktów. Zalecamy pełne ubezpieczenie przesyłki zwrotnej od utraty lub uszkodzenia oraz korzystanie z usług spedytora, który może dostarczyć dowód dostawy w celu zapewnienia ochrony.

30. Zgodność z przepisami prawa

Użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów prawa lokalnego, stanowego, federalnego i międzynarodowego związanych z zakupem, odbiorem, posiadaniem, używaniem i sprzedażą jakiegokolwiek produktu zakupionego w tej Witrynie. Składając zamówienie, użytkownik oświadcza, że będzie korzystać z produktów w sposób bezpieczny i zgodny z prawem.

31. Kontakty

Firma Briggs & Stratton lub nasi agenci mogą dzwonić lub wysyłać wiadomości tekstowe dotyczące konta lub zamówień użytkownika. Użytkownik zgadza się, że możemy wykonywać takie połączenia lub wysyłać wiadomości SMS za pomocą urządzenia do automatycznego wybierania numerów telefonicznych/wydawania komunikatów. Użytkownik wyraża zgodę na wykonywanie przez nas takich połączeń lub wysyłanie wiadomości SMS na telefon komórkowy lub inne podobne urządzenie. Użytkownik zgadza się, że możemy, w celach szkoleniowych lub w celu oceny jakości naszych usług, słuchać rozmów telefonicznych i nagrywać rozmowy telefoniczne prowadzone z użytkownikiem.

32. Promocje

Wszelkie loterie, konkursy, losowania i inne promocje („Promocje”) udostępniane za pośrednictwem Witryny mogą podlegać zasadom odrębnym od niniejszego Regulaminu. Jeżeli użytkownik uczestniczy w jakichkolwiek Promocjach, powinien zapoznać się z obowiązującymi zasadami, jak również z naszą Polityką ochrony prywatności. Jeżeli zasady Promocji będą sprzeczne z niniejszym Regulaminem, zastosowanie będą miały zasady Promocji.

33. Powiadomienie dla mieszkańców Kalifornii

Zgodnie z przepisami California Civil Code Section 1789.3 użytkownicy z Kalifornii mają prawo do następującej informacji o prawach konsumenta: W przypadku pytań lub skarg dotyczących Witryny, prosimy o kontakt z nami.

Użytkownik może również skontaktować się z nami, pisząc na adres Briggs & Stratton, LLC, P.O. Box 702 Milwaukee, WI, 53201, lub dzwoniąc pod numer 1 (800) 444-7774. Mieszkańcy Kalifornii mogą skontaktować się z działem pomocy w sprawach skarg i zażaleń Departamentu Usług Konsumenckich Kalifornijskiego Departamentu Spraw Konsumenckich pocztą na adres 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834, lub telefonicznie pod numerem (916) 445-1254 lub (800) 952-5210.

34. Informacja prawna dla mieszkańców New Jersey

Ustawa The New Jersey Truth-in-Consumer Contract, Warranty and Notice ACT („TCCWNA”) nakłada ograniczenia na postanowienia niektórych umów pisemnych, takich jak umowy, które zawierają jakiekolwiek postanowienia naruszające jakiekolwiek jasno określone prawa konsumenta lub odpowiedzialność sprzedawcy, zgodnie z prawem stanowym lub federalnym. Na mocy ustawy TCCWNA żadna umowa konsumencka nie może stwierdzać, że którekolwiek z jej postanowień jest lub może być nieważne, niewykonalne lub niemające zastosowania w niektórych jurysdykcjach bez określenia, które postanowienia są lub nie są nieważne, niewykonalne lub niemające zastosowania w New Jersey. Następujące postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają zastosowania do mieszkańców New Jersey: (1) w części Wyłączenia dotyczące gwarancji i Ograniczenie odpowiedzialności (a) postanowienie dotyczące ograniczenia naszej odpowiedzialności za wszelkie straty lub szkody nie ma zastosowania do mieszkańców New Jersey w zakresie, w jakim zaniedbaliśmy lub naruszyliśmy nasze zobowiązania wobec użytkownika oraz (b) postanowienie dotyczące wyłączenia lub ograniczenia niektórych szkód nie ma zastosowania do mieszkańców New Jersey w odniesieniu do szkód karnych, utraty danych oraz utraty lub uszkodzenia mienia; (2) w części Zabezpieczenie postanowienie dotyczące wyłączenia lub ograniczenia niektórych szkód nie ma zastosowania do mieszkańców New Jersey, o ile nie zaniedbali oni lub nie naruszyli niniejszego Regulaminu; oraz (3) w części Arbitraż postanowienie dotyczące wyłączenia lub ograniczenia niektórych szkód nie ma zastosowania do mieszkańców New Jersey w odniesieniu do szkód o charakterze karnym, utraty danych oraz utraty lub uszkodzenia mienia.

35. Modyfikacje

Firma Briggs & Stratton zastrzega sobie prawo do zmodyfikowania niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Ponieważ niniejszy Regulamin dotyczy użytkowników Witryny, powinni oni na bieżąco zapoznawać się z jego treścią oraz z treścią warunków oraz zasad obowiązujących w odniesieniu do dowolnej części Witryny firmy Briggs & Stratton; informacje te mogą być okresowo zmieniane oraz mogą one zastępować inne warunki obowiązujące w stosunku do Witryny firmy Briggs & Stratton. Dalsze korzystanie z Witryny po zamieszczeniu zmienionego Regulaminu oznacza, że użytkownik akceptuje i zgadza się na te zmiany.