Zagrożenia związane z drganiami na urządzeniach do pielęgnacji trawnika, takich jak kosiarki do trawy9 stycznia 2018 r. – Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy z zagrożeń dla rąk i palców, jakie mogą powodować wibracje. Wstrząsy spowodowane nierównym terenem mogą powodować poważne problemy z plecami. Narażenie na wibracje całego ciała i wibracje rąk/ramion może spowodować szeroko rozpowszechnioną, znaną chorobę przemysłową, „syndrom trzęsących się dłoni” (Hand-Arm Vibration Syndrome, HAVS), która jest zaburzeniem wpływającym na naczynia krwionośne, nerwy, mięśnie i stawy rąk, nadgarstków i ramion spowodowanym ciągłym użytkowaniem maszyn wibracyjnych. W świecie, w którym obowiązują coraz bardziej rygorystyczne wymogi bezpieczeństwa dla pracowników, pracownicy mogą korzystać z kosiarki nie więcej niż określoną liczbę godzin dziennie, w zależności od narażenia na wibracje.

HAVS i WBV

Wibracje przekazywane na kończyny górne (HAV) są powodowane używaniem elektronarzędzi. Mogą powodować bolesne zaburzenia naczyń krwionośnych, nerwów i stawów, które mogą prowadzić do kalectwa. Syndromowi trzęsących się dłoni (HAVS) można zapobiec, ale gdy już dojdzie do uszkodzenia ciała, będzie ono trwałe.
Wibracje całego ciała (WBV) są przenoszone przez fotel i podnóżek operatora. Duże wstrząsy i uderzenia mogą powodować zagrożenie dla zdrowia, w tym ból pleców.

W prawie przyjęto dwie wartości: wartość oddziaływania narażenia i dopuszczalną wartość narażenia. Wartości te są wynikiem dziennego narażenia, znormalizowanego do 8-godzinnego okresu referencyjnego. Są to minimalne wymagania, które rządy mogą nałożyć w celu ochrony zdrowia pracownika.

 Wartość działaniaWartość dopuszczalna
Wibracje całego ciała0,5 m/s2
1,15 m/s2
Wibracje przekazywane na kończyny górne2,5 m/s2
5 m/s2

Kosiarki Ferris z zerowym promieniem skrętu... bez ograniczeń!

Ferris zajmuje wyjątkową pozycję. Kosiarki Ferris z zerowym promieniem skrętu są wyposażone w czterokołowe niezależne zawieszenie, podobne do samochodów i nowoczesnych ciągników rolniczych. System zawieszenia redukuje wstrząsy i wibracje spowodowane przez teren i maszynę, które mogą powodować zmęczenie operatora. Wielu operatorów zwalnia, aby zrekompensować sobie pracę w trudnym terenie. Po zabezpieczeniu się przed wpływem terenu operator może zwiększyć prędkość, wykorzystując w pełni dostępną moc. Przekłada się to na większą produktywność. Kosiarki Ferris wyposażone w unikalny system zawieszenia wykazują narażenie na wibracje poniżej maksymalnej normy. Oznacza to, że kosiarki Ferris z zerowym promieniem skrętu są bezpieczne w użyciu – przez 8 godzin dziennie, bez ograniczeń.

Informacje zawarte na tej stronie mają charakter ogólny. Mimo, że zachowujemy największą staranność w opracowywaniu informacji, nie możemy zagwarantować, że są one kompletne, aktualne i/lub dokładne. Nie ponosimy odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z wykorzystania podanych informacji, polegania na nich lub działań podejmowanych na ich podstawie.

  • Sprzęt, którego wartość narażenia na wibracje jest równa lub niższa od wartości oddziaływania narażenia, może być używany przez 8 godzin w ciągu dnia roboczego.
  • W przypadku sprzętu, w którym wartość narażenia mieści się między wartością oddziaływania narażenia a dopuszczalną wartością narażenia, pracodawcy są zobowiązani do podjęcia działań mających na celu zmniejszenie narażenia w celu ochrony zdrowia pracownika.
  • Dopuszczalna wartość narażenia nie powinna być przekraczana.
About Briggs & Stratton Corporation:

Briggs & Stratton Corporation (NYSE: BGG), headquartered in Milwaukee, Wisconsin, is focused on providing power to get work done and make people's lives better. Briggs & Stratton is the world’s largest producer of gasoline engines for outdoor power equipment, and is a leading designer, manufacturer and marketer of power generation, pressure washers, lawn and garden, turf care and job site products through its Briggs & Stratton®, Simplicity®, Snapper®,  Ferris®, Vanguard®, Allmand™, Billy Goat®, Murray®, Branco® and Victa® brands. Briggs & Stratton products are designed, manufactured, marketed and serviced in over 100 countries on six continents. For additional information, please visit www.basco.com and www.briggsandstratton.com.