Power Portal
Informacja o prywatności i plikach cookie

Ostatnia aktualizacja 12/10/20


Briggs & Stratton, LLC („Briggs & Stratton”) poważnie traktuje Twoją prywatność. Chcemy, abyś wiedział, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy, udostępniamy i chronimy Twoje dane osobowe.

Niniejsze powiadomienie o ochronie danych osobowych zawiera następujące informacje:

 1. Jakie dane osobowe gromadzimy
 2. Cele, dla których wykorzystujemy te dane
 3. Sposoby, w jakie możemy udostępniać te dane
 4. Jak chronimy Twoje dane
 5. Jak długo przechowujemy Twoje dane
 6. Wybory, jakich możesz dokonać w zakresie swoich danych osobowych
 7. Informacje właściwe dla Twojego regionu

Niniejsze powiadomienie o ochronie prywatności dotyczy wyłącznie danych osobowych gromadzonych na stronie internetowej www.thepowerportal.com, które mogą być od czasu do czasu zmieniane, przenoszone i/lub przekierowywane („Power Portal”).

Jeśli użytkownik nie chce, aby nasza firma obsługiwała jego dane osobowe w sposób opisany w niniejszym powiadomieniu o ochronie prywatności, nie powinien korzystać z portalu Power Portal. Dane osobowe to informacje, które w rozsądny sposób mogą być wykorzystane do indywidualnej identyfikacji użytkownika, takie jak nazwisko, adres e-mail i numer telefonu.

1. Jakie dane osobowe gromadzimy

a. Dane, które nam przekazujesz

Gromadzimy dane osobowe, które użytkownik dobrowolnie udostępnia nam za pośrednictwem portalu Power Portal. Na przykład gromadzimy od Ciebie dane podczas zakładania konta lub wypełniania formularza zgłoszeniowego w Power Portal.

Dane, które gromadzimy od użytkowników, mogą zawierać:

 • Dystrybutorzy, producenci OEM i dostawcy: Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, nazwa użytkownika i hasło
 • Sprzedawcy: Nazwa handlowa, imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, nazwa użytkownika i hasło
 • Dostawcy: Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, nazwa użytkownika i hasło
 • Technicy: Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, wyniki testów w Power Portal, nazwa użytkownika i hasło
 • Instruktorzy: Imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa instytucji edukacyjnej, numer telefonu, nazwa użytkownika i hasło
 • Studenci zawodowi: Imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa użytkownika i hasło

b. Dane, które gromadzimy dzięki technologii stosowanej na portalu Power Portal

Gromadzimy dane za pomocą technologii, aby zwiększyć naszą zdolność do obsługi klienta. Gdy użytkownik uzyskuje dostęp do portalu Power Portal i korzysta z niego, Briggs & Stratton gromadzi dane dotyczące sposobu interakcji z portalem Power Portal. Poniżej opisujemy kilka z metod, które wykorzystujemy do gromadzenia danych za pomocą technologii.

Gdy użytkownik odwiedza Power Portal, gromadzimy identyfikator urządzenia, dane przeglądarki i adres IP (Internet Protocol). Adres IP jest często kojarzony z portalem, którego użytkownik użył do wejścia do Internetu, np. z dostawcą usług internetowych (ISP), firmą, stowarzyszeniem lub uniwersytetem. Podczas gdy adres IP może ujawnić dostawcę usług internetowych lub obszar geograficzny, nie możemy określić Twojej tożsamości wyłącznie na podstawie Twojego adresu IP.

Kiedy zalogujesz się na swoje konto w Power Portal, połączymy Twoją aktywność w Power Portal z Twoim kontem. Na przykład, możemy śledzić, jakie instrukcje pobierasz i powiązać te informacje z Twoim imieniem i nazwiskiem, danymi uwierzytelniającymi do logowania oraz innymi danymi osobowymi związanymi z Twoim kontem.

c. Czy korzystamy z plików cookie?

Tak. Pliki cookie są małymi plikami, które witryna lub jej dostawca usług przesyła na dysk twardy komputera za pośrednictwem przeglądarki internetowej użytkownika, co umożliwia systemowi witryny lub dostawcy usług rozpoznanie przeglądarki i przechwycenie oraz zapamiętanie pewnych informacji. Używamy plików cookie, aby lepiej zrozumieć i zapisać preferencje użytkownika na potrzeby przyszłych wizyt w portalu Power Portal. Na przykład po zalogowaniu się do portalu Power Portal pliki cookie dostarczają informacje do portalu, dzięki czemu ten zapamięta, kim jesteś.

Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć na stronach: www.allaboutcookies.org oraz www.youronlinechoices.eu.

Pliki cookie, z których korzystamy i powody, dla których ich używamy:

W portalu Power Portal używamy tylko sesyjnych plików cookie strony pierwszej. Sesyjne pliki cookie pozostają w urządzeniu do czasu zamknięcia przeglądarki, kiedy zostają automatycznie usunięte. Pliki cookie strony pierwszej to pliki cookie umieszczane przez stronę obsługującą stronę internetową, a nie przez stronę trzecią. Tylko Briggs & Stratton umieszcza pliki cookie na portalu Power Portal.

Używamy dwóch rodzajów plików cookie według funkcji w portalu Power Portal:

 • Podstawowe pliki cookie: Są to pliki cookie, które są niezbędne do prawidłowego działania witryny lub świadczenia usług żądanych przez poszczególnych użytkowników. Na przykład używamy pliku cookie, który zapamiętuje, że użytkownik jest zalogowany do portalu Power Portal aż do momentu wylogowania.
 • Analityczne pliki cookie: Pliki te gromadzą informacje o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny - na przykład, na które strony użytkownicy najczęściej wchodzą, oraz czy odwiedzający stronę otrzymują komunikaty o błędach ze stron internetowych.

Odrzucanie plików cookie w ramach ustawień przeglądarki:

W menu Pomoc na pasku menu większości przeglądarek można znaleźć informacje o tym, jak uniemożliwić przeglądarce przyjmowanie nowych plików cookie, jak uzyskać powiadomienie o otrzymaniu nowego pliku cookie oraz jak całkowicie wyłączyć pliki cookie. Więcej informacji na temat korzystania z ustawień przeglądarki w celu odrzucenia plików cookie można znaleźć na stronie www.allaboutcookies.org.

Należy pamiętać, że odrzucenie plików cookie w ustawieniach przeglądarki będzie oznaczać, że nie będzie można korzystać z portalu Power Portal, ponieważ dostęp do portalu wymaga umieszczenia na urządzeniu pliku cookie, aby zapamiętać, że użytkownik jest zalogowany. Ponadto, korzystanie z ustawień przeglądarki w celu odrzucenia plików cookie może również spowodować, że przeglądarka będzie odrzucać pliki cookie ze wszystkich stron internetowych, a nie tylko z portalu Power Portal.

Możliwość ustawienia opcji „Nie śledź mnie” w przeglądarce

Nie obsługujemy ustawienia Nie śledź mnie (Do Not Track, DNT) w przeglądarce. DNT jest preferencją, którą możesz ustawić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej, aby dać do zrozumienia odwiedzanym witrynom, że nie chcesz, aby witryny gromadziły Twoje dane osobowe.

Nie śledzimy Twojej aktywności online na stronach internetowych innych firm ani w usługach online. Jednakże śledzimy Twoją aktywność w portalu Power Portal po zalogowaniu. Na przykład, jeśli wykonasz test na technika w portalu Power Portal, portal zapamięta ukończenie tego testu.

d. Dane, które przekazujesz stronie trzeciej

Power Portal zawiera linki z portalu do stron lub aplikacji obsługiwanych przez strony trzecie („strony internetowe stron trzecich”). Briggs & Stratton nie kontroluje żadnych stron internetowych stron trzecich i nie ponosi odpowiedzialności za informacje, które mogą one gromadzić. Praktyki gromadzenia informacji na stronach internetowych stron trzecich są regulowane przez odpowiednie polityki prywatności. Wejście na stronę strony trzeciej jest Twoim wyborem. Zalecamy zapoznanie się z jej polityką prywatności, jeśli się na to zdecydujesz.

2. Cele, dla których wykorzystujemy Twoje dane osobowe

Gromadzone przez nas dane wykorzystujemy do świadczenia usług użytkownikom portalu Power Portal oraz do poprawy komfortu korzystania z portalu Power Portal. Niektóre przykłady obejmują:

 • Udoskonalanie produktów i usług Briggs & Stratton
 • Odpowiadanie na pytania i opinie
 • Prowadzenie badań i analiz
 • Marketing i reklama produktów i usług
 • Ciągła ocena i doskonalenie obsługi użytkowników online
 • Wewnętrzna administracja strony internetowej i związane z nią funkcje
 • Bezpieczeństwo sieci i informacji
 • Rozpatrywanie skarg
 • Zapobieganie nadużyciom finansowym

3. Jak udostępniamy Twoje dane osobowe

Nie sprzedajemy Twoich danych osobowych stronom trzecim. Poniżej przedstawiono kilka sposobów udostępniania przez nas danych osobowych użytkowników:

 • Usługodawcy zewnętrzni: Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika zewnętrznym dostawcom usług, którzy pomagają nam w świadczeniu usług dla użytkownika. Możemy na przykład ujawnić dane osobowe użytkownika adwokatowi w procesie uzyskiwania porady prawnej. Wymagamy od tych zewnętrznych dostawców usług, na podstawie pisemnej umowy, zapewnienia zabezpieczeń danych osobowych użytkownika podobnych do tych, które sami dostarczamy.
 • Partnerzy: Udostępnianie przedsiębiorstwom powiązanym, takim jak spółki matki, spółki nadrzędne i/lub przedsiębiorstwa zależne, w celu zapewnienia informacji kontaktowych dla lokalnych spółek zależnych.
 • Wymagane ujawnienia: Możemy być zobowiązani do udostępnienia danych osobowych w odpowiedzi na nakaz sądowy, wezwanie do stawiennictwa w sądzie, wniosek o ujawnienie informacji w postępowaniu cywilnym, innym postępowaniu sądowym lub w innych przypadkach wymaganych przez prawo.
 • Zgodność z prawem i ochrona prawna: Możemy ujawnić dane konta i inne dane osobowe, gdy uznamy to za konieczne do zapewnienia zgodności z przepisami prawa, zgłoszenia podejrzenia popełnienia przestępstwa lub ochrony praw, własności bądź bezpieczeństwa firmy Briggs & Stratton, naszych użytkowników lub innych osób. Obejmuje to wymianę danych osobowych z innymi firmami i organizacjami w ramach ochrony przed oszustwami i zmniejszania ryzyka kredytowego.
 • Transakcje korporacyjne: Zastrzegamy sobie prawo do ujawniania i przekazywania danych użytkowników, w tym danych osobowych:
  • Do późniejszego właściciela, współwłaściciela lub operatora portalu Power Portal lub nowej wersji bazy danych.
  • W związku z połączeniem korporacyjnym, konsolidacją, upadłością, sprzedażą zasadniczo wszystkich naszych udziałów członkowskich i/lub aktywów lub innymi zmianami korporacyjnymi, w tym na rzecz potencjalnych nabywców.

Briggs & Stratton nie udostępnia danych osobowych użytkownika stronom trzecim, aby mogły one wykorzystywać dane osobowe użytkownika do reklamowania użytkownikowi towarów i usług stron trzecich.

ZGODNOŚĆ Z USTAWĄ W SPRAWIE OCHRONY PRYWATNOŚCI DZIECI W INTERNECIE

Nie gromadzimy danych osobowych dotyczących osób poniżej 13 roku życia. Portal Power jest skierowany do osób, które mają co najmniej 13 lat. Jeśli masz mniej niż 13 lat, nie możesz korzystać z portalu Power Portal. Jeżeli dany kraj ustala wyższy wiek dla ochrony prywatności nieletnich w Internecie, nie będziemy gromadzić danych od osób niepełnoletnich w tym kraju, które nie osiągnęły minimalnego wymaganego wieku.

4. Jak chronimy Twoje dane osobowe

Bezpieczeństwo i poufność Twoich danych osobowych są dla nas ważne. Dysponujemy technicznymi, administracyjnymi i fizycznymi środkami bezpieczeństwa, aby chronić Twoje dane osobowe przed nieautoryzowanym dostępem lub ujawnieniem i niewłaściwym wykorzystaniem.

Na przykład, dostęp do Twoich danych osobowych jest ograniczony w naszych biurach. Dostęp do danych osobowych osób jest udzielany tylko tym pracownikom, który potrzebują tych danych osobowych do wykonywania konkretnych zadań (na przykład przedstawicielom ds. obsługi klienta). Pracownicy, którzy mają dostęp do danych osobowych, otrzymują regularne szkolenia i aktualne informacje na temat stosowanych przez nas praktyk w zakresie zapewniania bezpieczeństwa i ochrony prywatności.

Ważne jest, aby chronić się przed nieautoryzowanym dostępem do hasła i do komputera. Pamiętaj, aby wylogować się z konta lub zamknąć przeglądarkę po zakończeniu wizyty w portalu Power Portal.

Należy pamiętać, że pomimo naszych rozsądnych starań, żadne środki bezpieczeństwa nie są nigdy doskonałe ani nie do obejścia, więc nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Twoich danych osobowych.

5. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe

Będziemy przechowywali Twoje dane przez okres aktywności Twojego konta lub przez czas, w jakim będą one potrzebne do świadczenia usług, przestrzegania zobowiązań ciężących na nas w związku z obowiązującymi przepisami prawa, rozwiązywania sporów i realizacji naszych umów. Użytkownik może poprosić o usunięcie swoich danych osobowych w sposób opisany w sekcji „Wybory, jakich możesz dokonać w zakresie swoich danych osobowych” poniżej.

6. Wybory, jakich możesz dokonać w zakresie swoich danych osobowych

Użytkownik może zalogować się na swoje konto, aby uzyskać dostęp i zaktualizować dane osobowe w swoim profilu. Ponadto może skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (800) 444-7774 lub wysłać do nas wiadomość e-mail na adres: webmaster@thepowerportal.com, aby uzyskać dostęp, poprawić i usunąć swoje dane osobowe.

7. Informacje właściwe dla Twojego regionu

a. Powiadomienie dla użytkowników znajdujących się poza Stanami Zjednoczonymi

Dane osobowe zebrane za pośrednictwem Power Portal są pobierane na serwer prowadzony przez Briggs & Stratton. Briggs & Stratton ma siedzibę pod adresem 12301 W. Wirth Street, Wauwatosa, Wisconsin 53222 w Stanach Zjednoczonych. Briggs & Stratton może wykorzystywać dane osobowe użytkownika do celów opisanych w sekcji powyżej zatytułowanej „Cele, dla których wykorzystujemy Twoje dane osobowe” i ujawniać je stronom trzecim zgodnie z opisem w sekcji powyżej zatytułowanej „Jak udostępniamy Twoje dane osobowe”. Briggs & Stratton zastosuje się do wniosków o skorzystanie z indywidualnych praw do danych zgodnie z obowiązującym prawem. Można skontaktować się z naszym działem prawnym pod adresem legaldept@basco.com lub zwrócić się do nas z prośbą o skorzystanie z przysługujących praw do danych.

b. Powiadomienie dla użytkowników znajdujących się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Osoby fizyczne z Europejskiego Obszaru Gospodarczego („osoby fizyczne z UE”) nie są zobowiązane ustawowo do przekazywania jakichkolwiek danych osobowych do portalu Power Portal. W niektórych przypadkach sprzedawcy mogą być zobowiązani w swoich umowach do podania danych osobowych w celu wywiązania się ze swoich zobowiązań do dostarczenia dokładnych informacji na potrzeby gwarancji i innych działań niezbędnych do sprzedaży i obsługi produktów i usług Briggs & Stratton. Podanie danych osobowych jest niezbędne do otwarcia konta i uzyskania dostępu do portalu Power Portal. Użytkownik będzie również musiał podać swoje dane osobowe w celu zamówienia produktów lub usług za pośrednictwem portalu Power Portal, przeprowadzenia testów swojej wiedzy technicznej w portalu Power Portal oraz uzyskania dostępu do innych zasobów w portalu Power Portal. Briggs & Stratton nie będzie wykorzystywać danych osobowych osób fizycznych z UE przekazanych za pośrednictwem Power Portal do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Briggs & Stratton przetwarza dane osobowe użytkownika za jego zgodą i w uzasadnionym interesie, w tym w następujących przypadkach:

 • Wewnętrzna administracja strony internetowej i związane z nią funkcje
 • Bezpieczeństwo sieci i informacji
 • Zapobieganie nadużyciom finansowym
 • Zgłaszanie podejrzeń o popełnieniu przestępstwa
 • Zapewnianie zgodności z prawem lub w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa Briggs & Stratton, naszych użytkowników lub innych osób

Dane osobowe zebrane za pośrednictwem portalu Power Portal są przekazywane na serwery prowadzone przez Briggs & Stratton w Stanach Zjednoczonych i podlegają prawu amerykańskiemu. Komisja Europejska nie wydała decyzji określającej, że Stany Zjednoczone zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

Osoby fizyczne z UE mają prawo dostępu do swoich danych osobowych zgromadzonych za pośrednictwem portalu Power Portal oraz do żądania od Briggs & Stratton aktualizacji, korekty lub usunięcia swoich danych osobowych z portalu Power Portal zgodnie z obowiązującym prawem. Osoby fizyczne z UE mają również prawo sprzeciwić się przetwarzaniu ich danych osobowych przez Briggs & Stratton lub je ograniczyć.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego lub uzasadnionych interesów:

Osoby fizyczne z UE mają prawo sprzeciwić się przetwarzaniu ich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego Briggs & Stratton lub w celu realizacji uzasadnionych interesów.

Osoby fizyczne w UE mają również prawo do przenoszenia swoich danych osobowych. Z zastrzeżeniem pewnych ograniczeń, prawo do przenoszenia danych pozwala osobom z UE na uzyskanie od Briggs & Stratton cyfrowej kopii danych osobowych lub zwrócenie się do Briggs & Stratton o przesłanie osobie trzeciej cyfrowej kopii danych osobowych, które przekazały do portalu Power Portal. Prawo osób fizycznych z UE do dostępu do swoich danych osobowych obejmuje prawo do otrzymania kopii całości lub części swoich danych osobowych będących w posiadaniu Briggs & Stratton, o ile przekazanie przez Briggs & Stratton tych danych osobowych nie wpłynie negatywnie na prawa i wolności innych osób.

Osoby fizyczne z UE mogą korzystać z tych praw, kontaktując się z nami. Briggs & Stratton odpowie na takie prośby zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych. Osoby fizyczne w UE mają również prawo do złożenia skargi do właściwego organu ochrony danych, jeżeli uważają, że ich dane osobowe były przetwarzane z naruszeniem obowiązujących przepisów o ochronie danych.

Osoby fizyczne z UE mogą w każdej chwili wykorzystać powyższe dane kontaktowe w celu cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, jeżeli Briggs & Stratton wymaga ich zgody jako podstawy prawnej do przetwarzania ich danych osobowych. Wszelkie wycofania będą miały zastosowanie wyłącznie ze skutkiem od momentu skorzystania z prawa do wycofania, a Briggs & Stratton będzie nadal zachowywał informacje, które osoby z UE przekazały przed wycofaniem swojej zgody, tak długo, jak będzie to dozwolone lub wymagane przez obowiązujące prawo.

c. Powiadomienie dla użytkowników znajdujących się w stanie Kalifornia w Stanach Zjednoczonych

ZGODNOŚĆ Z USTAWĄ DOTYCZĄCĄ OCHRONY PRYWATNOŚCI W INTERNECIE (ONLINE PRIVACY PROTECTION ACT) OBOWIĄZUJĄCĄ W KALIFORNII//PRAWA W ZAKRESIE OCHRONY PRYWATNOŚCI, KTÓRE PRZYSŁUGUJĄ CI W KALIFORNII

Mieszkańcy Kalifornii, korzystający z portalu Power Portal, mogą poprosić o pewne informacje dotyczące ujawniania przez nas danych osobowych użytkowników podmiotom zewnętrznym w związku z prowadzoną przez nie działalnością w zakresie marketingu bezpośredniego. Możesz złożyć taką prośbę na adres: Briggs & Stratton, Do wglądu: dział prawny, starszy radca prawny ds. zatrudnienia, 12301 W. Wirth Street, Wauwatosa, Wisconsin 53222.

Masz pytania?

Postaramy się szybko odpowiedzieć na wszelkie pytania związane z tym powiadomieniem o ochronie prywatności. Oto, jak można się z nami skontaktować:

Online: https://www.briggsandstratton.com/eu/pl_pl/support/contact.html

Adres pocztowy:
Briggs & Stratton, LLC
Do wglądu: dział prawny, starszy radca prawny ds. zatrudnienia
12301 W. Wirth Street
Wauwatosa, Wisconsin 53222
Stany Zjednoczone

AKTUALIZACJE POWIADOMIENIA O OCHRONIE PRYWATNOŚCI

W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego powiadomienia o ochronie prywatności opublikujemy je na tej stronie i zaktualizujemy powyższą datę modyfikacji powiadomienia o ochronie prywatności. W przypadku znaczącej zmiany niniejszego powiadomienia o ochronie prywatności, która wpłynie na sposób, w jaki będziemy użytkować i ujawniać Twoje dane osobowe, powiadomimy Cię, publikując wyraźne powiadomienie o takich zmianach przed ich wprowadzeniem i określając datę wejścia tych zmian w życie.