Wspieraj swoich pracowników!Wspieraj swoich pracowników – animacja

2 kwietnia 2019 r. 

Z NASZYM UNIKALNYM SYSTEMEM ZAWIESZENIA IS®

Dbaj o zdrowie i zadowolenie swoich pracowników, jednocześnie zarabiając więcej niż konkurencja.

Komfort i prędkość, której potrzebujesz!

Niedobór siły roboczej w branży zmusza wykonawców zajmujących się terenami zielonymi do pokrycia większej ilości hektarów w ciągu jednego dnia przy mniejszej liczbie pracowników oraz zwiększanie wydajności pracowników ponad limity.

Wykonajcie zadanie!

Koszenie z kosiarkami Ferris to koszenie z mniejszym wysiłkiem i obciążeniem dzięki unikalnemu systemowi zawieszenia IS®. Operatorzy pokonują więcej hektarów w krótszym czasie, koncentrując się bardziej na pracy, przy mniejszej liczbie uszkodzeń, skróceniu przestojów i większej wydajności.

Rotacja pracowników jest kosztowna!

Pamiętaj: Im mniejsze zmęczenie i dyskomfort operatora w ciągu dnia, tym większe szanse na zobaczenie tego pracownika w kolejnym dniu.